Check je werkplek om brand te voorkomen

21 november 2011 | Door redactie

Steunpunt RI&E is een campagne gestart om u bewust te maken van de gevolgen van veiligheidsrisico’s in uw organisatie. Het Steunpunt heeft een nieuwe tool ontwikkeld om de (brand)veiligheid te controleren. Met de ‘Werkplekcheck’ kunt u veiligheids- en gezondheidsrisico’s inschatten en daardoor ongevallen voorkomen.

In de horeca en de detailhandel wordt de verplichting om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken, het slechtst nageleefd. Het doel van de campagne is om vooral werkgevers in deze sectoren te informeren over de risico’s die zij lopen. Met de check kunt u inventariseren hoe het er in uw organisatie voorstaat. Het programma biedt daarnaast oplossingen en tips aan. Door de risico’s tijdig aan te pakken, kunt u ongevallen en hoge kosten voorkomen. Op checkjewerkplek.nl vindt u de Werkplekcheck en meer informatie over (brand)veiligheid.

Defecte apparatuur grootste oorzaak brand

Het Steunpunt behandelt verschillende thema’s en gaat in het eerste thema ‘brandveiligheid’ dieper in op de belangrijkste oorzaken en consequenties van brand. Uit onderzoek van het Steunpunt blijkt dat de grootste oorzaak van brand defecte apparatuur is. Hierbij kunt u denken aan slechte montage, verouderde componenten, gebrek aan onderhoud en kortsluiting. Door preventief maatregelen te treffen kan brand door defecte apparatuur voorkomen worden.