De OR heeft instemmingsrecht bij de RI&E

17 mei 2019 | Door redactie

Werkgevers kunnen niet om de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van hun organisatie heen. Maar ook de ondernemingsraad heeft een dikke vinger in de pap als het gaat om de RI&E. Zij heeft namelijk instemmingsrecht bij alle wijzigingen die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden, inclusief de RI&E.

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat in artikel 27 dat de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht heeft als de werkgever wijzigingen doorvoert die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid. Dat betekent dat het instemmingsrecht van de OR ook van toepassing is op besluiten die betrekking hebben op het opstellen, wijzigen of intrekken van de RI&E, het plan van aanpak of de periodieke evaluatie ervan.

Verbeterpunten aankaarten in halfjaarlijks overleg

Ook geldt het instemmingsrecht voor de inrichting en omvang van de eigen arbodeskundigheid in uw organisatie. Komt de ondernemingsraad verbeterpunten tegen, dan kunnen de OR-leden deze tijdens het halfjaarlijkse overleg met de werkgever naar voren brengen.

Initiatiefrecht bij arbodeskundigheid

De leden van de ondernemingsraad hoeven overigens niet te wachten tot er een overleg met de bestuurder is gepland; zij kunnen ook gebruikmaken van het initiatiefrecht van de OR (tool) en al eerder zelf met een voorstel komen.