De OR laat kansen liggen bij de RI&E

12 juli 2012 | Door redactie

De preventiemedewerker en de OR spelen een belangrijke rol bij de RI&E. Daarom moeten beide partijen niet vergeten om met elkaar in gesprek gaan. Toch blijkt slechts 24% van de preventiemedewerkers op de OR af te stappen. Als ondernemingsraad wilt u niet dat de opstelling van de RI&E zomaar aan uw neus voorbij gaat, dus daarom is het belangrijk om ook zelf tijdig in actie te komen.

In het bericht ‘Vergroot uw invloed met een sterk netwerk’ las u al over het belang van een goed netwerk voor de OR. Ook de preventiemedewerker (arbocoördinator) is onderdeel van dit netwerk. Voor de RI&E zijn – naast uw OR en de preventiemedewerker – de werknemers zelf belangrijk, de directeur, maar ook de leidinggevenden. Uit onderzoek van FNV Formaat bleek dat preventiemedewerkers niet stil stonden bij de rol die de leidinggevenden en de OR konden spelen. Beide partijen zijn van belang bij het creëren van een breed draagvlak voor de RI&E. De OR houdt niet alleen zijn achterban op de hoogte, maar zit regelmatig aan tafel met de directie. Is de directie op de hoogte, dan kan hij de leidinggevenden weer aanzetten tot actie. De leidinggevende brengt de werknemers vervolgens in contact met de RI&E.

Adviseren aan de OR en creëren van RI&E

Wat doet een preventiemedewerker of arbocoördinator eigenlijk? Hij helpt bij het maken en naleven van de RI&E. Ook adviseert hij de OR en werkt hij nauw samen met de raad wat betreft het arbeidsomstandighedenbeleid. Het is dus ook voor uw OR van belang om contact te zoeken met de preventiemedewerker. Als hij u niet weet te vinden, kunt u beter zelf initiatief nemen en het gesprek aangaan. Vergeet ten slotte de rol van de leidinggevenden niet bij het inzetten van de RI&E.