Gebrekkige taalbeheersing risico op werkvloer

9 september 2016 | Door redactie

In het kader van de Week van de Alfabetisering heeft Minister Bussemaker van OCW bekendgemaakt € 5 miljoen subsidie beschikbaar te stellen voor het bestrijden van laaggeletterdheid. Ook werkgevers kunnen de subsidie aanvragen. Voor hen zijn taalvaardige werknemers een voorwaarde voor veilige arbeidsomstandigheden.

In de Week van de Alfabetisering is volop aandacht voor laaggeletterdheid. Voor de bestrijding hiervan is € 5 miljoen subsidie beschikbaar. Meer dan de helft van de laaggeletterden in Nederland heeft een baan. Deze groep werknemers is minder productief en heeft minder doorgroeimogelijkheden. Daarom kunnen ook werkgevers een beroep doen op de subsidie (tool). Voor werkgevers is een bedrag van € 50.000 beschikbaar voor taaltrajecten. Voorwaarde voor subsidie is dat de werkgever een derde van het aangevraagde bedrag zelf inlegt.

Werknemer moet veiligheidsinstructies begrijpen

Werknemers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, kunnen veiligheidsinstructies, handleidingen en productinformatie niet goed lezen en begrijpen. Dat leidt tot risico’s voor de veiligheid op de werkvloer. Gebrekkige taalbeheersing maakt ook samenwerken moeilijk; dat kan op plekken waar werknemers gesproken instructies moeten geven, zoals in transportbedrijven, magazijnen en op bouwplaatsen, zelfs gevaarlijke situaties opleveren.

Laaggeletterdheid in de RI&E

Laaggeletterdheid is niet iets waar werknemers makkelijk voor uitkomen. Doet dit zich in de organisatie voor, dan is het verstandig als de preventiemedewerker of arboverantwoordelijke dit samen met de ondernemingsraad (OR) oppakt. De OR kan informatie geven over de situatie op de werkvloer en het onderwerp op de agenda zetten. Maak taalvaardigheid bijvoorbeeld onderdeel van het opleidingsbeleid. Is laaggeletterdheid oorzaak van arbeidsrisico’s, dan moet dit risico in de RI&E worden opgenomen en maatregelen om de taalvaardigheid te vergroten in het plan van aanpak.