Gedragscode voor gezond en veilig werken

31 januari 2017 | Door redactie

De werkgever moet zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Maar daar heeft hij wel de medewerking van de werknemers voor nodig. Een gedragscode kan een goed hulpmiddel zijn om veilig gedrag op de werkvloer te stimuleren. TNO maakte een opzetje.

Natuurlijk moeten organisaties zich aan de Arbowet houden en zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Maar ook in organisaties die alles volgens het boekje doen, gaat wel eens iets mis. Een gebrek aan veiligheidsbewustzijn bij werknemers  en onveilig gedrag op de werkvloer vergroten het risico van arbeidsongevallen. Met zelfregulering kunnen werkgevers veilig gedrag op het werk bevorderen. Bijvoorbeeld in de vorm van een gedragscode.  TNO maakte een stappenplan waarmee werkgevers die voor hun eigen branche kunnen opstellen.

Gedragscode kan bijdragen aan veiligheid

Een gedragscode is een instrument dat kan bijdragen aan meer veiligheid op de werkvloer. In zo’n gedragscode staan de eisen en normen beschreven die organisaties en branches onderling hebben bepaald en waaraan de betrokken werkgevers en werknemers zich verbinden.  Een voorbeeld hiervan is de Code Gezond en Veilig Magazijn die de branche vorig jaar introduceerde om het aantal ongevallen in magazijnen terug te dringen. Het instrument van TNO bevat een stappenplan (pdf) waarmee organisaties zelf aan de slag kunnen om een gedragscode voor veilig en gezond werken op te stellen.  

Ook een zaak van de ondernemingsraad

Een gedragscode heeft meer kans van slagen als het draagvlak in de organisatie groot is. De betrokkenheid van werknemers is een voorwaarde voor een goed resultaat. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op regelingen die te maken hebben met het arbobeleid. Het is dus verstandig als de ondernemingsraad zich hier in een vroeg stadium over kan buigen. Bovendien kan de achterban van de OR veel input geven over onveilige situaties op de werkvloer en mogelijke oplossingen.