Geweld en agressie zijn nooit normaal

25 september 2013 | Door redactie

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt € 3,4 miljoen extra beschikbaar voor de aanpak van agressie in de zorg. Dit bedrag komt boven op de eerder begrote € 7 miljoen voor de periode 2012-2015. Het geld wordt besteed aan het nog beter in de praktijk brengen van het Actieplan veilig werken in de zorg.

In het bericht ‘Veel agressie en geweld in ziekenhuizen’ heeft u al kunnen lezen dat medewerkers in de zorgsector meer dan gemiddeld te maken hebben met agressie en geweld. Om agressie en geweld binnen de zorgsector tegen te gaan, is het Actieplan veilig werken in de zorg opgezet. Om dit actieplan nog beter uit te kunnen voeren, stel minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nu € 3,4 miljoen extra beschikbaar. Met de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ wil de minister voorkomen dat agressie en geweld binnen de zorgsector als normaal wordt gezien.

Actieplan veilig werken in de zorg

De campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ is een belangrijk onderdeel van het ‘Actieplan veilig werken in de zorg (pdf)’, dat in 2012 is gestart en als doel heeft om:

  • een landelijke norm voor de werkvloer vast te stellen en uit te dragen: organisaties en medewerkers accepteren geen tegen hun gerichte agressie en geweld. Als het wel voorkomt, krijgen de betrokken werknemers nazorg en kan de veroorzaker rekenen op een reactie, bijvoorbeeld in de vorm van een aangifte;
  • te inventariseren wat er gebeurt met aangiften tegen veroorzakers van agressie in samenwerking met politie en Openbaar Ministerie, waarbij eventuele knelpunten worden opgespoord en aangepakt om de aangiftebereidheid te vergroten;
  • 200 instellingen (nu 100) per jaar te ondersteunen bij de invoering van anti-agressiebeleid.