Gezond en veilig werk door wet én eigen inzet

2 juli 2015 | Door redactie

Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de website Gezond en veilig werkt gelanceerd. Die geeft werkgevers en werknemers tips om het heft in handen te nemen en zelf het thema gezond en veilig werken op te pakken in de organisatie.

In 2014 is de overheid het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken gestart. Het is de bedoeling van het programma om werkgevers en branches zelf verantwoordelijkheid te laten nemen bij gezond en veilig werken en dit ook onderdeel te maken van de cultuur van de organisatie.

Inspiratiefilmpjes en een uitwisselingsprogramma

Met behulp van de website gezondenveiligwerkt.nl krijgen zowel werkgevers als werknemers tools in handen om gezond en veilig werken in hun eigen organisatie aan te pakken. U vindt inspiratiefilmpjes op de website, pilotprojecten en verslagen van themabijeenkomsten. U kunt ook deelnemen aan een uitwisselingsprogramma. U krijgt namelijk een frisse blik op de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen binnen uw organisatie door één van de werknemers (of uzelf) een dagje te laten wisselen met een werknemer uit een andere organisatie in de branche.