Goede begeleiding bij maken RI&E betaalt zich uit

13 december 2022 | Door redactie

Vooral kleinere organisaties blijken niet over een actuele en volledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te beschikken. De Nederlandse Arbeidsinspectie voert daarom gericht controles uit bij deze werkgevers. Dat heeft effect, want na de interventie scoren deze bedrijven een voldoende.

Vooral grotere organisaties beschikken over de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Het zijn kleinere organisaties (met minder dan tien werknemers) waarbij na controles door de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat zij niet aan deze verplichting voldoen. Zij hebben helemaal geen RI&E of een onvolledige of verouderde RI&E. Ook ontbreekt dan het plan van aanpak en een basiscontract met een arbodienst of kerndeskundige. In plaats van meteen een boete te geven, kiest de Arbeidsinspectie nu voor een andere aanpak. Zij vraagt die organisaties de RI&E-documenten op te sturen en beoordeelt ze vervolgens. Daarna geeft ze aan op welke punten de werkgever tekortschiet en waar hij actie moet ondernemen.

Boete voor ontbreken RI&E

De Nederlandse Arbeidsinspectie voerde die gerichte controles uit bij kleinere organisaties in specifieke sectoren. Ze vroeg aan 395 werkgevers in de computerindustrie, 1137 werkgevers in de hoveniersbranche en 460 werkgevers in de bouwmaterialenindustrie om documenten op te sturen. Na controle bleek dat maar 30% van de kleine ondernemers in de bouwmaterialenbranche een goede RI&E had. In de computerindustrie was dit 21% en in de hoveniersbranche 22%. Na het interventieproject lag dit percentage bij de drie branches op 98%. Kennelijk helpt het als werkgevers gerichte aanwijzingen krijgen over de gebreken in de RI&E. Ontbreekt de RI&E nog steeds ondanks de aanwijzingen of is hij onvolledig, dan kan de Arbeidsinspectie direct een boete opleggen van 900 euro voor kleinere ondernemers (vijf tot negen werknemers).

Bijlagen bij dit bericht