Gratis wettelijk verplichte NEN-norm inzien

15 januari 2016 | Door redactie

Sinds 1 januari 2016 kunt u 150 NEN-normen gratis inzien. Het gaat om normen waarnaar in de wet dwingend wordt verwezen en dat zijn met name milieunormen, bouwnormen en veiligheidsnormen.

Nationale normen (NEN-normen) waarnaar een dwingende verwijzing is opgenomen in de wet, moeten vrij beschikbaar zijn volgens het kabinet. Gebruikers van die normen hoeven dan niet te betalen voor het inzien ervan. Om dat te bereiken, betalen de ministeries een bedrag aan NEN omdat NEN het auteursrecht op de normen heeft (en houdt). Deze regeling geldt in ieder geval voor de komende vijf jaar. Normen zorgen onder andere voor de veiligheid en kwaliteit van producten en diensten. Zo zijn er bijvoorbeeld normen voor de inrichting van kantoren (tool), zoals de NEN 1824. De Rijksoverheid heeft een lijst (pdf) gepubliceerd van de 150 normen die sinds 1 januari 2016 gratis te bekijken zijn.

Soms staat er een dwingende verwijzing in de wet

Als een organisatie een norm toepast waarnaar in de wet wordt verwezen, weet hij zeker dat hij aan de wetgeving voldoet. Het is echter ook mogelijk om een andere manier te bedenken waarmee de wet wordt nageleefd. Dit geldt voor de meeste normen die in het Bouwbesluit voorkomen. Soms zijn de normen echter niet facultatief, maar is er een dwingende verwijzing.

Gratis normen inzien bij NEN

Van de dwingende normen in de wet zijn twee versies: de norm is verplicht en de organisatie moet eraan voldoen, of de norm is niet verplicht en een andere oplossing die minimaal  gelijkwaardig is aan de norm, is ook toegestaan. In beide gevallen is het nu dus mogelijk om de norm in te zien. Om de gratis normen in te zien, moet u een account hebben via NEN Connect. U kunt zo’n account gratis aanmaken door u te registreren bij NEN. U kunt ook een app downloaden waardoor u het meteen weet als er een nieuwe norm beschikbaar is.