Heeft u voldoende werk gemaakt van uw RI&E?

15 juni 2015 | Door redactie

Vandaag start de Week van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In deze week vraagt het Steunpunt RI&E op diverse manieren aandacht voor de RI&E. De Arbowet verplicht u deze uit te voeren om arbeidsrisico’s in kaart te brengen.

In de Week van de RI&E worden er allerlei activiteiten georganiseerd door partijen die gespecialiseerd zijn in de RI&E. Denk hierbij aan gratis adviesgesprekken, scans en workshops. Verder worden er kortingen op opleidingen aangeboden. Onder ‘Activiteitenagenda’ op weekvanderie.nl vindt u alle activiteiten per dag op een rij. Soms gaat het om bijeenkomsten of workshops over de RI&E en veiligheid op een bepaalde locatie, maar het kan ook gaan om een telefonische afspraak of een afspraak bij uw eigen organisatie.

Benut RI&E-instrumenten voor uw organisatie

Op weekvanderie.nl vindt u – naast de diverse activiteiten die uw organisatie bij de RI&E kunnen helpen – instrumenten die het opstellen van de RI&E vergemakkelijken. Er is een algemene tool voor mkb-organisaties, maar er zijn ook RI&E-instrumenten specifiek voor een kantooromgeving, vrijwilligers en bepaalde sectoren.

Bewust ondernemen staat centraal in RI&E-week

Het thema in de Week van de RI&E is ‘Bewust ondernemen’. Om bewust te kunnen ondernemen is het niet alleen belangrijk dat de werkgever weet welke financiële risico’s de organisatie loopt, maar ook welke risico’s er spelen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het is mogelijk om die risico’s gestructureerd in beeld te brengen met behulp van de RI&E.