Inspectie SZW gaat arbozorg kleine garages controleren

Inspectie SZW heeft bekendgemaakt de komende tijd vooral controles uit te gaan voeren bij kleine garagebedrijven. Bij slechts een derde van deze bedrijven blijkt arbo goed op de kaart te staan en de inspectie vindt dat dit een heel stuk omhoog moet.

18 juni 2020 | Door redactie

Werknemers van garagebedrijven lopen diverse risico’s tijdens het werk. Zo kunnen ze kankerverwekkende dampen inademen van dieselmotoren, door zwaar werk ligt overbelasting op de loer en ze werken ook nog eens met diverse machines die een risico op kunnen leveren. Bij het merendeel van de garages wordt echter te weinig gedaan om dit in goede banen te leiden. Slechts een derde heeft het goed geregeld. Inspectie SZW gaat daarom de komende tijd daarom controleren of garages voldoen aan de arbowet, vooral bij de kleinere bedrijven tot 25 werknemers.

Plan van aanpak

Niet alleen hebben die vaak onvoldoende geregeld op arbogebied (tool), maar volgens Inspectie SZW gebeuren daar relatief ook vaker ernstige ongelukken. Als de Inspectie op bezoek komt, moet een bedrijf kunnen aantonen dat de gezondheids- en veiligheidsrisico’s bekend zijn en zijn opgenomen in een RI&E. Ook moet er een plan van aanpak zijn waaruit duidelijk blijkt hoe deze risico’s worden ingeperkt om de werknemers veilig te kunnen laten werken. Vanwege corona zal Inspectie SZW de controles in principe schriftelijk doen. Maar mocht hier aanleiding toe zijn, dan kan een inspecteur alsnog fysiek langs gaan bij een garage.

Bijlagen bij dit bericht