Inspectie SZW let in 2014 meer op werkdruk

9 oktober 2013 | Door redactie

Uit het Jaarplan 2014 van de Inspectie SZW blijkt dat de inspectiedienst zich blijft inzetten voor de bestrijding van schijnconstructies. Daarnaast zal de Inspectie SZW zich meer richten op psychosociale arbeidsbelasting (agressie en werkdruk) en minder op de fysieke belasting, zoals tillen, duwen, trekken. Die laatst genoemde risico’s nemen namelijk steeds meer af.

Psychosociale arbeidsbelasting krijgt volgend jaar meer aandacht van de Inspectie SZW. Dat blijkt uit het Jaarplan 2014 van de inspectie (pdf). Het jaarplan vloeit voort uit het Meerjarenplan 2013-2014 (pdf). Uit het Jaarplan 2014 volgt ook dat de Inspectie SZW zich volgend jaar extra wil inzetten om schijnconstructies aan te pakken. Hierover kon u al lezen in het bericht ‘Flexibele werknemer na twee jaar vast contract’. Door schijnconstructies te gebruiken kunnen werkgevers bijvoorbeeld de regels voor het minimumloon ontduiken.

Voorbereid op Inspectie SZW met actuele RI&E

Onder psychosociale arbeidsbelasting vallen de volgende arbeidsrisico’s: werkdruk, pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Deze onderwerpen moeten voldoende aandacht krijgen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Op die manier is uw organisatie goed voorbereid als de Inspectie SZW onverwacht voor de deur staat en de RI&E onder de loep neemt.
Let met uw OR ook op het instellen van een gedragscode voor gewenst en ongewenst gedrag binnen uw organisatie. Een voorbeeld hiervan vindt u in de vaktool ‘Gedragscode gewenst en ongewenst gedrag (PSA)’.