Juiste deskundige kiezen voor toetsen RI&E

Welke kerndeskundige er nodig is voor het toetsen van de RI&E hangt af van de belangrijkste risico’s in de organisatie. Het kan zelfs nodig zijn om meer dan één deskundige in te schakelen. Bijvoorbeeld als specialistische kennis over een risico vereist is.

20 februari 2020 | Door redactie

Organisaties die de toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) laten uitvoeren door een arbodienst, hoeven geen keuze te maken voor een van de vier kerndeskundigen. Als het goed is, heeft elke arbodienst (tool) alle deskundigen in huis. Zij kunnen onderling bepalen wie welk onderdeel van de RI&E kan toetsen. Werkgevers die de maatwerkregeling toepassen, laten de RI&E toetsen door een individuele kerndeskundige die zij zelf uitkiezen. Zij moeten kritisch kijken of de deskundige voldoende toegerust is voor zijn taak en over de vereiste expertise beschikt.

Voorkeur voor interne kerndeskundige

De Arbowet stuurt erop aan dat werkgevers zoveel mogelijk hun preventiezaken intern regelen. Werkgevers moeten daarom eerst bekijken of hun organisatie beschikt over voldoende interne deskundigen voor de uitvoering van arbotaken. Die regel geldt ook voor de toetsing van de RI&E. Als er binnen de eigen organisatie gecertificeerde kerndeskundigen aanwezig zijn – die voldoende expertise hebben om de RI&E te toetsen – is het verstandig om deze personen bij de werkgever aan te bevelen. In de praktijk komt dit niet vaak voor. Alleen heel grote organisaties die bijvoorbeeld over een eigen interne arbodienst beschikken, hebben zoveel (gecertificeerde) deskundigen in huis.

Werkgever blijft eindverantwoordelijk

Toetsing door een externe onafhankelijke kerndeskundige betekent niet dat de werkgever alle verantwoordelijkheid kan afschuiven. De deskundige die de toetsing uitvoert, is alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van die toetsing. De werkgever blijft altijd zelf eindverantwoordelijk voor het verstrekken van alle informatie die nodig is voor de toetsing en uiteindelijk voor een goede en getoetste RI&E. De werkgever is immers altijd eindverantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden in zijn organisatie. Daar valt toetsen van de RI&E ook onder.