Juridische strijd bij werkgerelateerde schade

10 december 2012 | Door redactie

Voor werknemers bestaat de kans dat zij schade oplopen door hun werkzaamheden. Deze schade kan het gevolg zijn van een bedrijfsongeval of een beroepsziekte en is vaak het begin van langdurige juridische procedures voor zowel de werkgever als de werknemer. De overheid heeft een aantal aanbevelingen gedaan om deze procedures te verkorten.

Juridische procedures om bedrijfsongevallen of beroepsziekten te compenseren, duren erg lang in Nederland. Bovendien dekt de compensatie de schade vaak niet of slechts gedeeltelijk. Ook zitten werkgever en werknemer na afloop meestal in hun maag met een verslechterde arbeidsverhouding.

Gespecialiseerde rechter voor werkgerelateerde schade

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil deze situatie graag voor alle betrokken partijen verbeteren en heeft daarom onderzoek laten doen naar werkgerelateerde schade. In het onderzoeksrapport ‘Verhaal van werkgerelateerde schade’ (pdf) worden een aantal mogelijke oplossingen genoemd:

  • een gespecialiseerde rechter voor werkgerelateerde schade: rechters hebben nu vaak veel te weinig ervaring met werkgerelateerde schade en hebben daardoor moeite met de beoordeling. Een speciale kamer binnen de rechtbank voor zulke gevallen zou de kwaliteit van het oordeel verbeteren, de duur van procedures verkorten en de kosten verlagen;
  • een onafhankelijke instantie voor medische diagnostiek: de verschillende experts bij de procedures hebben vaak een eigen belang. De discussies die hierdoor ontstaan, vertragen de procedures en maken ze onnodig duur. Een onafhankelijke instantie die beschikt over de vereiste medische expertise om diagnoses te stellen bij letsel, kan uitkomst bieden en een bindend advies aan de betrokken partijen geven;
  • standaardlijsten met forfaitaire vergoedingen gekoppeld aan type aandoening: juridische procedures duren nu vaak onnodig lang door de strijd over de hoogte van het schadebedrag. Dit zou verholpen worden als rechters werken met een lijst met aandoeningen waaraan forfaitaire schadevergoedingen zijn gekoppeld. Bestaande voorbeelden zoals de Europese lijst van beroepsziekten of de criteria van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten kunnen als basis voor deze lijst dienen.

Preventief bedrijfsongevallen voorkomen

Vanuit uw OR is het met name belangrijk om preventief aan het werk te gaan en op die manier beroepsziekten en bedrijfsongevallen te voorkomen. Daarvoor moet u precies uitzoeken welke risico’s de werknemers lopen in de organisatie. Deze punten en de manieren om ze te voorkomen laat u opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende Plan van Aanpak.