Lichte stijging van het aantal arbeidsongevallen

17 mei 2013 | Door redactie

Het totaal aantal werknemers dat het afgelopen jaar een arbeidsongeval heeft gehad, is licht gestegen van 6,5% naar 6,7%. Per 100.000 werknemers vonden er 12.800 arbeidsongevallen plaats in 2012. Dit blijkt uit onderzoek van TNO en CBS. Werp met uw OR nog eens een kritische blik op de RI&E in uw organisatie om het aantal ongevallen zoveel mogelijk te beperken.

TNO en CBS hebben onlangs cijfers gepubliceerd naar aanleiding van de resultaten uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (pdf). Uit de cijfers blijkt dat het aantal werknemers dat het afgelopen jaar een arbeidsongeval heeft gehad is gestegen met 0,2%. Waren er in 2011 nog 11.800 arbeidsongevallen per 100.000 werknemers, in 2012 ging het om 12.800 arbeidsongevallen.

Cijfers over arbeidsomstandigheden

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden komen allerlei onderwerpen aan bod op het gebied van arbeidsomstandigheden. Deze onderwerpen zijn bijvoorbeeld: werktempo, werken met gevaarlijke stoffen, werken met geluid en trillingen, zelfstandigheid in het werk, emotioneel belastend werk, intimidatie, lichamelijk geweld en pesten. Het onderzoek wordt sinds 2005 elk jaar onder ongeveer 25.000 werknemers gehouden en vraagt bijvoorbeeld ook naar burn-outklachten, de tevredenheid van werknemers en hoe lang de werknemers door willen werken.

Meer lichamelijk geweld en minder pesten

Uit de cijfers blijkt onder andere dat het percentage werknemers dat te maken heeft gehad met lichamelijk geweld van klanten is gestegen van 5,9% in 2011 naar 6,4% in 2012. Verder worden er minder werknemers gepest door hun leidinggevenden: in 2011 ging het om 7,9%, maar in 2012 was dat 7,5%. Het gaat nog steeds om een vrij hoog percentage, dus het is de moeite waard om het onderwerp eens op te zoeken in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van uw organisatie. Staat het er niet in, ga dan na of dit wel zou moeten. Pestgedrag valt onder de psychosociale arbeidsbelasting en is daarmee een serieus arbeidsrisico. Over dit onderwerp leest u meer in het bericht ‘Zorg vanuit uw OR dat pesten op werk stopt’.