Meer veiligheidsrisico’s door flexibele krachten

7 maart 2017 | Door redactie

Door de toename van het aantal flexibele arbeidskrachten neemt de onveiligheid op de werkvloer toe. Tijdelijke werknemers zijn vaak onervaren en worden onvoldoende ingewerkt. Dat gaat ten koste van de veiligheidsinstructies waardoor werknemers meer risico lopen.

Organisaties die vaker flexibele arbeidskrachten inzetten, hebben een groter risico van onveilige arbeidsomstandigheden.. Door de grote concurrentie is de druk om snel en goedkoop te werken hoog. Daardoor worden tijdelijke werknemers niet goed ingewerkt en worden de noodzakelijke veiligheidsinstructies overgeslagen of afgeraffeld. Vakbond FNV waarschuwt voor het risico van arbeidsongevallen. Vooral werknemers in de bouw, de luchtvaart en het streekvervoer lopen meer risico. Ook ambulancepersoneel en vuilnismannen hebben vaker te maken met tijdelijke en onervaren collega’s waardoor de veiligheid in het geding is.

Minder geneigd misstanden te melden

Volgens de vakbond gaat het om meer dan honderdduizend werknemers die meer risico lopen. Uit onderzoek van de bond blijkt dat meer dan de helft van de opdrachtgevers in de bouw kraanmachinisten geen gelegenheid geeft om onder werktijd de bouwkraan te controleren. Ook zijn er uitzendbureaus die uitzendkrachten zonder persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (tool) naar een klus sturen. Werknemers die geen baanzekerheid hebben zijn bovendien minder geneigd om misstanden over onveilige arbeidsomstandigheden te melden. Ook dit bedreigt de veiligheid. FNV roept de overheid op om de verhouding vast en flexwerk vast te leggen.

Arbowet verplicht tot veiligheidsinstructies

Om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te creëren, moeten werkgevers zorgen dat het aandeel werknemers met tijdelijke contracten zoals uitzend-, min-max- en nuluren contracten in verhouding is met het aandeel ingewerkt personeel. De Arbowet verplicht de  werkgever tot het geven van veiligheidsinstructies en het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen als veiligheidsbrillen,-helmen en -schoenen. De werkgever is ook verantwoordelijk voor het toezicht op het naleven van instructies en het juist gebruik van PBM’s.