Minder meldingen van beroepsziekten

31 oktober 2013 | Door redactie

Uit de Kerncijfers Beroepsziekten 2013 blijkt dat het aantal meldingen van beroepsziekten – zoals overspannenheid en rugklachten – is afgenomen. In 2011 waren er 6.989 meldingen en in 2012 daalde dit aantal naar 6.451. Bijna twee derde van de meldingen van een beroepsziekte was afkomstig van 45-plussers.

Onlangs publiceerde het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid/ Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC het rapport ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2013’ (pdf). Hieruit blijkt onder meer dat arbodiensten en bedrijfsartsen vorig jaar 6.451 gevallen van beroepsziekten hebben gemeld. Het ging vooral om psychische aandoeningen en klachten aan de houding en het bewegingsapparaat. Werknemers kunnen te maken krijgen met een beroepsziekte als gevolg van de werkbelasting of de arbeidsomstandigheden op het werk.

Soms is er sprake van blijvende arbeidsongeschiktheid

De meeste mensen met een beroepsziekte hadden last van psychische aandoeningen (1.197 meldingen), zoals overspannenheid en burn-out, of aandoeningen aan de houding en het bewegingsapparaat (2.068 meldingen), zoals RSI in de schouder of bovenarm en lage rugpijn. Deze laatste aandoeningen komen vooral voor in de bouwsector, terwijl overspannenheid en burn-out het meest in het onderwijs voorkomen.
Bij de helft van de meldingen duurde het verzuim langer dan drie maanden. Bij 5% van de werknemers was zelfs sprake van blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte.

Neem de risico’s op in de RI&E

Overspannenheid en burn-out worden vooral veroorzaakt door problemen met de werkinhoud. Dit komt doordat de werknemer te veel stress ervaart en de controle over zijn taken verliest. Hierdoor raken ze gespannen, emotioneel labiel, lijden ze aan concentratieverlies en slapen ze slecht. Ook relationele problemen op het werk en gebrek aan sociale steun spelen een rol in het veroorzaken van overspannenheid.
Neem met uw OR de kerncijfers voor beroepsziekten goed door. Zo komt u erachter welke gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie kunnen worden voorkomen of aangepakt. Daarbij is het van belang om die risico’s op te nemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).