Nazorg bij agressie op het werk belangrijk

4 mei 2023 | Door redactie

Helaas zijn agressie en geweld op de werkvloer niet altijd te voorkomen. Een goede nazorg na een geweldsincident op het werk kan echter wel voorkomen dat werknemers daarna langdurig verzuimen.

Organisaties houden er niet altijd rekening mee dat agressie en geweld op de werkvloer kan opduiken. Daardoor zijn ze slecht voorbereid en nemen onvoldoende preventieve maatregelen om agressie en geweld op de werkvloer te voorkomen. Een werkgever is echter niet alleen verplicht om maatregelen te nemen tegen agressie en geweld, maar ook om die vast te leggen in plan van aanpak bij de RI&E of eventueel een gespecialiseerd beleid voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA, e-learning). Maar het alleen opstellen van een beleidsaanpak is nog niet voldoende. 

Type nazorg is maatwerk

Natuurlijk is het voorkomen van agressie en geweld belangrijk, maar als werknemers er toch mee te maken krijgen, is de nazorg net zo belangrijk. Een voorval op het werk dat gepaard gaat met agressie of geweld kan een grote impact hebben op de werknemers. Dit kan zelfs tot langdurig ziekteverzuim (tool) leiden. Het is dus zaak dit te voorkomen door een goede nazorg te bieden. Daarvoor is het belangrijk goed naar de situatie te kijken. Het is namelijk maatwerk. Iedereen reageert anders na een incident. De ene werknemer wordt stil en trekt zich terug van sociale gelegenheden, terwijl een ander juist uitgesproken emotioneel wordt. Soms helpt het om in een groepsgesprek het incident te bespreken, terwijl een andere keer juist een individuele aanpak effectiever is. Denk hierbij aan een gesprek met de bedrijfsarts of een psycholoog. De bedrijfsarts kan eventueel aangeven dat het zinvol is om een gespecialiseerde traumadeskundige in te schakelen.

Leidinggevende en collega’s belangrijk bij nazorg

De leidinggevende (artikel) heeft ook een belangrijke rol bij de nazorg. De werknemer moet weten dat het niet erg is dat hij tijd nodig heeft om het voorval te verwerken. Liever enkele dagen of weken minder productief, dan doorwerken en daarna langdurig ziek thuis belanden. Maar de steun van collega’s is eveneens belangrijk. Na een tijd gaat het dagelijks leven weer verder alsof er niets gebeurd is, maar de direct betrokken werknemer loopt dan mogelijk nog rond met gevoelens van angst of onzekerheid. Let dus goed op of hij tegen eventuele knelpunten aanloopt. Wijs ook andere medewerkers op het feit dat de verwerking langere tijd kan duren zodat zij begrijpen dat de betrokken werknemer nog niet helemaal de oude is en hem kunnen steunen.

Meer informatie over grensoverschrijdend gedrag in uw organisatie vindt u in de toolbox Snel aan de slag met de aanpak van grensoverschrijdend gedrag.