Negeren veiligheidsregel leidt niet tot ontslag

31 juli 2017 | Door redactie

Als een werknemer de veiligheidsregels overtreedt om een collega te helpen, is er wel sprake van verwijtbaar handelen, maar dat wil nog niet zeggen dat er reden is voor ontslag. Dat heeft het gerechtshof onlangs bepaald.

Volgens Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden rechtvaardigt niet ieder ondoordacht en in strijd met veiligheidsinstructies handelen door een werknemer automatisch een ontbinding van de arbeidsovereenkomst (tool) op de zogenoemde e-grond. Van de e-grond is sprake bij ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer.

Meer nodig dan verwijtbaar handelen

In de desbetreffende zaak had de werknemer zichzelf – in strijd met de voorschriften – als ‘snelle methode’ met een heftruck ongeveer twee en een halve meter laten heffen om een omgevallen pallet te verwijderen. Het hof was met de werkgever eens dat de werknemer verwijtbaar had gehandeld, maar oordeelde ook dat voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst meer nodig was dan alleen verwijtbaar handelen. Er moest ook sprake zijn van een situatie waarbij voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet van de werkgever gevergd kon worden. Was er bijvoorbeeld sprake van meerdere incidenten? Was de veiligheid van andere collega’s in gevaar gebracht?

Veiligheidsbeleid moet bekend zijn

Het hof nam in zijn beslissing over het ontslag mee dat de werkgever geen kenbaar sanctiebeleid of zero tolerance-beleid voerde. Daarnaast had de werknemer de goede intentie om een collega te helpen. Hij was al bijna 28 jaar in dienst en was niet eerder aangesproken op onveilig gedrag. Op basis van deze omstandigheden bevestigde het hof het eerdere oordeel van de kantonrechter dat de werkgever de werknemer nog een kans moest geven.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 3 juni 2017, ECLI (verkort): 5579