Nieuwe eisen voor certificerende instellingen in Arbobesluit

11 januari 2018 | Door redactie

Het Arbobesluit bevat nieuwe eisen waaraan certificerende instellingen (CI’s) moeten voldoen om door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te worden aangewezen. Deze CI’s geven certificaten af aan bepaalde beroepen of organisaties die volgens de Arbowet moeten beschikken over een dergelijk document.

De wijziging van het Arbobesluit is gepubliceerd in Staatsblad 487 (2017) en is op 1 januari 2018 ingegaan. Inspectie SZW wijst namens de minister van SZW certificerende instellingen (CI’s) aan en deed dat eerst op basis van een positief beoordelingsadvies van de Raad van Accreditatie (RvA). Door de wijziging van het arbobesluit  moeten CI’s voortaan over een accreditatie van de RvA beschikken. Er geldt een overgangsregeling tot eind 2019.

Certificering voor veiligheid en gezondheid werknemers

Het ministerie van SZW heeft het certificaat in het leven geroepen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen. Een gecertificeerde persoon, organisatie of systeem moet zich vanzelfsprekend ook na de afgifte van het certificaat aan de regels houden. Daarom controleren CI’s of zij blijven voldoen aan de eisen. De CI’s mogen maatregelen nemen en in het uiterste geval zelfs certificaten intrekken.

Certificaat verplicht voor arbodienst

In het Arbobesluit is vastgelegd voor welke beroepen of organisaties een certificaat is vereist. Zo moeten arboprofessionals als de arbeidshygiënist, de hogere veiligheidskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige volgens artikel 2.7 van het Arbobesluit in bezit zijn van een certificaat. Ook arbodiensten moeten volgens artikel 2.14 over een certificaat beschikken. Voor werkgevers is belangrijk dat zij voor het uitvoeren van hun wettelijke arboplichten gebruikmaken van gecertificeerde deskundigen. De Stichting Beheer Certificatie Arbodiensten (SBCA) heeft een register opgesteld waarin gecertificeerde arbodienstverleners staan.