Nieuwe pictogrammen voor vluchtroutes

6 februari 2013 | Door redactie

Europa heeft de wereldwijde norm – NEN-EN-ISO 7010 – overgenomen. Deze norm voor grafische symbolen geldt nu dus ook in Nederland en vervangt de bestaande NEN 6088. Dit betekent dat de vluchtrouteaanduidingen andere pictogrammen krijgen.

In geval van nood is het belangrijk dat werknemers tijdig de nooduitgang kunnen bereiken. Noodbordjes geven duidelijk aan waar de nooduitgangen zich bevinden. Voor de vluchtrouteaanduiding is er een pictogramnorm. Voor Nederland geldt sinds kort de wereldwijde norm voor grafische symbolen. Europa heeft namelijk NEN-EN-ISO 7010 overgenomen.

Vervang alle oude pictogrammen in één keer

Het vertrouwde pictogram uit NEN 6088 wordt geleidelijk vervangen door het nieuwe pictogram. Het belangrijkste verschil is dat het mannetje niet naar de deur rent, maar de deur al heeft bereikt en erdoor loopt. Ook de grootte van de pijl is gewijzigd. Het pictogram bestaat nu voor de helft uit het mannetje in de deur en voor de helft uit de pijl. De extra grote pijl zorgt voor meer duidelijkheid.
Gaat u de vluchtrouteaanduidingen binnen uw organisatie vervangen, vervang ze dan allemaal in één keer. U wilt natuurlijk voorkomen dat er misverstanden ontstaan omdat verschillende symbolen verwijzen naar de nooduitgangen.

Vluchtrouteaanduiding oud en nieuw