Nieuwe veiligheidssymbolen in de maak

24 april 2013 | Door redactie

NEN heeft de norm voor veiligheidssymbolen herzien en de wijzigingsbladen gepubliceerd. Op deze bladen kunt u zien welke symbolen en referenties zijn gewijzigd. De wijziging van de norm voor veiligheidssymbolen is een gevolg van de overname van de internationale norm ISO 7010 ‘Registered safety signs’ door het Europese normalisatie-instituut CEN. NEN is verplicht deze Europese norm (NEN-EN-ISO 7010) over te nemen als Nederlandse norm.

In het bericht ‘Nieuwe pictogrammen voor vluchtroutes’ heeft u al kunnen lezen dat Europa de wereldwijde norm – NEN-EN-ISO 7010 – heeft overgenomen. Omdat normen niet strijdig met elkaar mogen zijn, moet een aantal nationale normen (gedeeltelijk) worden ingetrokken of herzien. Zaken die niet in Europese normen geregeld zijn, mag NEN in nationale normen omschrijven.

Herziening Nederlandse NEN-normen

Momenteel zijn er een aantal Nederlandse normen in strijd met NEN-EN-ISO 7010. Deze zullen dus worden herzien of komen te vervallen. Deze herziening kost echter iets meer tijd dan gedacht. De eerder gestelde publicatiedatum van januari 2013 bleek niet haalbaar en is enkele maanden uitgesteld. Het gaat om de volgende NEN-normen:

  • NEN 3011 ‘Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte’. Deze norm wordt herzien. Het nieuwe normontwerp zal binnen een paar maanden op normontwerpen.nen.nl staan. U heeft dan drie maanden de tijd om commentaar en suggesties te geven op het ontwerp.
  • NEN 6088 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Vluchtwegaanduiding – Eigenschappen en bepalingsmethoden’ is eind januari 2013 ingetrokken en zal samengaan met de herziene versie van NEN 3011.
  • NEN 1414 ‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden’ wordt herzien. Ook deze norm wordt binnen enkele maanden als ontwerp gepubliceerd op normontwerpen.nen.nl.
  • NEN 1413 ‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s’ wordt op enkele punten herzien. Er komt een wijzigingsblad voor degenen die deze norm al hebben aangeschaft. Daarop is te zien welke symbolen en referenties zijn gewijzigd. Ook wordt er een herziene versie gepubliceerd op normontwerpen.nen.nl.

Beïnvloed het ontwerp van de grafische symbolen

De Nederlandse normen voor veiligheidssymbolen zijn ontwikkeld door de normcommissie ‘Grafische symbolen’ die bestaat uit verschillende belanghebbende partijen. Deze commissie herziet nu ook de Nederlandse normen. Wilt u graag invloed uitoefenen op de norm, dan kunt u zich aansluiten bij deze normcommissie. U meldt zich dan aan via het secretariaat van NEN Arbeid via arbeid@nen.nl of (015) 269 03 57.