Onderzoek naar acceptatie van homoseksualiteit

11 december 2013 | Door redactie

Hoewel er op het werk regelmatig grappen worden gemaakt over homoseksualiteit, is de acceptatie van homoseksualiteit onder collega’s hoog. Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar het welzijn van homoseksuelen op de werkvloer.

Uit het onderzoek ‘Seksuele oriëntatie en werk. Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele werknemers’ (pdf) van het SCP onder ruim 9.000 lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (ook wel ‘lhbt’s’ genoemd) blijkt dat bij 56% van de ondervraagden wel eens grappen over homoseksualiteit op het werk worden gemaakt. Toch voelen zij zich wel geaccepteerd. Slecht 9% van de ondervraagden denkt dat zijn collega’s liever met heteroseksuelen werken en maar 6% denkt dat hij zijn seksuele voorkeur beter voor zich kan houden.

Minder verzuim bij goed diversiteitsbeleid

Uit het rapport blijkt dat lhbt’s zich sociaal meer geaccepteerd voelen en bovendien minder verzuimen als er in de organisatie aandacht is voor diversiteit. Dat beleid hoeft zich overigens niet alleen tot seksuele oriëntatie te beperken, maar kan zich ook op diversiteit in algemene zin richten. Daarvan profiteren lhbt’s immers ook. Een goed diversiteitsbeleid voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw directie heeft een heldere visie op diversiteit, die naar concrete doelen is vertaald.
  • De directie en het middenkader nemen hun verantwoordelijkheid om iedere medewerker een veilige en prettige werkplek te bieden.
  • Leidinggevenden beschikken over kennis en vaardigheden in het omgaan met verschillen tussen mensen.
  • In het beleid voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA) schenkt u aandacht aan een respectvolle omgang tussen medewerkers.
  • Uw medewerkers hebben de mogelijkheid om pestgedrag en andere incidenten te melden.