Overtreding Arbowet bij gifschandaal

2 september 2016 | Door redactie

Ook in de DuPont-fabriek in Kerkrade zijn werknemers blootgesteld aan een giftige stof die vrijkomt bij de productie van het materiaal lycra. De werkgever verzuimde mogelijk gezondheidsrisico's bij de bron aan te pakken. Dat is een overtreding van de Arbowet.

Werknemers van de lycrafabriek van DuPont in Kerkrade zijn tientallen jaren blootgesteld aan de dampen van het gevaarlijke oplosmiddel DMAc. De gezondheidsrisico’s van het gebruik van deze gevaarlijke stof waren bekend bij de werkgever. Toch heeft deze de risico’s niet bij de bron aangepakt. Dat is niet hoe werkgevers volgens de Arbowet te werk moeten gaan. Een veroordeling voor overtreding van de Arbowet is dan ook niet uitgesloten. De Arbowet schrijft voor dat de werkgever gevaren zo veel mogelijk moet wegnemen. Dat begint bij de bron van het gevaar, in dit geval bij de natte lycra.

Arbeidsrisico’s aanpakken bij de bron

Uit luchtmetingen en urinetesten was al bekend dat de productie van lycra gezondheidsrisico’s met zich meebracht. De opvolgende eigenaren lieten de werknemers echter jarenlang onbeschermd lycragarens scheren en spoelen. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals handschoenen, werden wel verstrekt, maar niet gebruikt omdat werknemers er niet goed mee konden werken. Het verstrekken van PBM alleen is onvoldoende en komt pas aan de orde als het aanpakken bij de bron en het nemen van individuele maatregelen onmogelijk zijn gebleken (Arbowet, artikel 3).

Overtreding van de Arbowet

Niet alleen het niet aanpakken van arbeidsrisico’s bij de bron is een overtreding van de Arbowet. Ook toestaan dat werknemers de beschermingsmiddelen niet correct of helemaal niet gebruiken, is in strijd met wat de wet voorschrijft (Arbowet, artikel 8). Justitie doet al onderzoek naar DuPonts lycra- en teflonfabriek in Dordrecht naar aanleiding van een dertigtal gevallen van ernstige gezondheidseffecten bij werkneemsters. Het oplosmiddel DMAc staat sinds 2011 op de zogenoemde lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen van de Europese Unie.