Pilot SZW nieuwe interventie tegen pesten op het werk

28 augustus 2018 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert samen met TNO een Pilot Interventie tegen Pesten in organisaties. Werkgevers kunnen zich aanmelden om aan deze pilot mee te doen. Met een wetenschappelijk onderbouwde aanpak kunnen zij pesten op de werkvloer tegen gaan.

Pesten op het werk eist nog elk jaar ruim een half miljoen slachtoffers; werknemers die worden gepest  melden zich vaker ziek en verzuimen drie keer meer dan hun collega’s. De Arbowet verplicht werkgevers beleid te voeren en maatregelen te nemen om pesten en andere vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Het ministerie van SZW en TNO willen werkgevers hierbij helpen. Organisaties die meedoen aan de pilot krijgen een op maat gemaakte aanpak tegen pesten op de werkvloer. De methode is ontwikkeld door experts en is wetenschappelijk onderbouwd. Is deze effectief, dan kan hij ook bij andere organisaties worden gebruikt.

Schakel OR in bij pilot interventie pesten

De pilot vindt plaats van september 2018 tot en met juli 2019. Experts van TNO stellen in de deelnemende organisaties teams samen waarmee de aanpak opgezet en uitgevoerd wordt. Dat team moet bij voorkeur bestaan uit een vertegenwoordiging die representatief is voor de hele organisatie, dus zowel een MT-lid als een werknemer en een HR- en arboverantwoordelijke. Aangezien de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft op beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim en re-integratie, is het handig de OR bij de pilot te betrekken.

Risico van pesten opnemen in de RI&E

De bedoeling van de pilot is om een andere werkcultuur te realiseren, zodat de maatregelen blijvend effect hebben. Maatregelen tegen pesten hebben alleen effect als deze breed gedragen worden en de werkgever beleid voert tegen ongewenst gedrag. Ook moet het risico van pesten worden opgenomen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (tools). Organisaties die aan de pilot mee willen doen, kunnen zich opgeven door te mailen naar: pilotgedragsencultuurinterventie@minszw.nl. Meer informatie over de pilot is te lezen in de flyer pilot interventie pesten ende factsheet met FAQ’s.

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten