Redenen om de RI&E te actualiseren

21 februari 2017 | Door redactie

Uit Arbobalans 2016 blijkt dat organisaties meer aandacht hebben voor het arbobeleid. Een goede zaak, maar toch beschikt nog maar 45% over een actuele risico- inventarisatie en –evaluatie. Na elke verandering die invloed heeft op de arborisico’s moet de RI&E geactualiseerd worden.

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 5, lid 4) moeten organisaties over een actuele risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E)  en bijbehorend plan van aanpak beschikken. Wat precies actueel is, en hoe vaak een RI&E geactualiseerd moet worden, staat niet in de wet.  Preventiemedewerkers doen er goed aan om bij elke ontwikkeling die de organisatie doormaakt, na te gaan wat de invloed is op de risico’s voor de arbeidsomstandigheden. Worden die groter of komen er risico’s bij, dan is dat aanleiding om de RI&E te actualiseren.

Nieuwe machines brengen nieuwe risico’s mee

Ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de arbeidsrisico’s zijn de aanschaf van nieuwe machines, aanpassingen aan het productieproces, introductie van een nieuwe productlijn, een fusie of overname en een reorganisatie. Al deze veranderingen kunnen leiden tot andere of hogere fysiekearbeids belasting (tool) of psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werken met nieuwe machines kan meer veiligheidsrisico’s opleveren en een reorganisatie kan werkdruk (tool) met zich meebrengen. Maar ook eenvoudigere gebeurtenissen kunnen een reden zijn zoals een verhuizing of verbouwing.

OR instemming op actualiseren RI&E

De preventiemedewerker moet opnieuw de risico’s inventariseren en de maatregelen in het plan van aanpak om de nieuwe risico’s te verkleinen of weg te nemen. Daarbij moet de ondernemingsraad (OR) (tool) betrokken worden; die heeft instemming op het RI&E-instrument dat uw organisatie gebruikt, op de arbodienstverlening die erbij betrokken wordt en op het tot stand komen van de RI&E en het plan van aanpak. Ook als het om het actualiseren van de bestaande RI&E gaat, heeft de OR instemmingsrecht.