Regels arbeidsomstandigheden intrekken

6 september 2010 | Door redactie

Maar liefst 76 van de 92 beleidsregels worden per 1 januari 2011 ingetrokken. Deze veranderingen maakte demissionair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pas bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin staat de stand van zaken met betrekking tot arbocatalogi en het vervallen van beleidsregels. Sommige beleidsregels - zoals die over het werken met gevaarlijke stoffen en arbeid door zwangeren - worden in de wet opgenomen.

Om precies te zijn: bij elf beleidsregels worden normen in de regelgeving opgenomen. In de brief van Donner (pdf) staat dat de overige beleidsregels vervallen per 1 januari 2012. Er zijn ook zes beleidsregels die worden aangehouden omdat er geen branchenormering is opgesteld. Voor vijf beleidsregels geldt dat de branche nog tot 1 januari 2012 de gelegenheid heeft om tot komen brancheafspraken. Daar moet dus gewerkt worden aan de arbocatalogus!
Voor één beleidsregel geldt dat deze blijft bestaan totdat de uitwerking van het SER-advies ARIE-regeling definitief vorm heeft gekregen. Zoals u heeft kunnen lezen in 'SER wil dat ARIE wat vriendelijker wordt' zijn ze daar al vanaf maart mee bezig. De Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie moet meer veiligheid bieden als er met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt.

Aanvullende Arbocatalogus ontbreekt

Tot slot, voor één beleidsregel geldt dat deze blijft bestaan. Deze wordt opgenomen in de regelgeving én ontbreekt in de branchenormering. In veel sectoren hebben werkgevers en werknemers de afgelopen jaren in arbocatalogi afspraken gemaakt op welke wijze aan de normen uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving kan worden voldaan. U kunt de Beleidsregel arbocatalogi 2010 op wetten.overheid.nl vinden voor een overzicht van alle tot stand gekomen arbocatalogi. Zoals u weet hoeven werkgevers zich niet aan Arbobeleidsregels te houden. Zij kunnen ook voor een andere oplossing kiezen, op voorwaarde dat die hetzelfde beschermingsniveau biedt. Dat moet de werkgever op verzoek - van de Arbeidsinspectie bijvoorbeeld - wel precies kunnen aantonen.