RI&E-instrument voor aanpak risico’s per sector

29 december 2022 | Door redactie

Veel werkgevers vinden het lastig om een RI&E te maken. Het gebruik van een branche RI&E-instrument is hierbij een goed hulpmiddel. Hierin staan de meest voorkomende risico’s in een bepaalde sector zoals de bouw, de handel, de industrie, het onderwijs en de zorg.

Om de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen, kan de werkgever gebruikmaken van een branche RI&E-instrument. Dat is een hulpmiddel dat is ontwikkeld door brancheorganisaties zodat de risico’s die in de RI&E aan bod komen, zijn afgestemd op de meest voorkomende risico’s in een bepaalde sector of branche. Er zijn RI&E-instrumenten voor verschillende branches en in ieder geval voor sectoren waar de grootste arbeidsrisico’s spelen, waaronder de bouw, de handel, de industrie, het onderwijs en de zorg. Niet alleen de risico’s zijn afgestemd op de branche maar ook de maatregelen om de risico’s weg te nemen of te bepreken. Deze moet de werkgever opnemen in het plan van aanpak (tool) bij de RI&E.

Veel voorkomende risico’s in zorgsector

Risico’s die in de zorgsector spelen zijn bijvoorbeeld psychosociale arbeidsbelasting (PSA) als agressie en geweld en hoge werkdruk. Maar ook fysieke belasting door bijvoorbeeld tillen en het draaien van nachtdiensten. In de sectoren handel en industrie spelen onder meer machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, fysieke belasting en schadelijk geluid. Denk aan gezondheidsschade veroorzaakt door het  werken met een verouderde machine die daardoor onveilig is geworden, het uitvoeren van repeterende handelingen en het werken in een lawaaiige omgeving. Ook in de bouwsector is fysieke belasting een van de meest voorkomende risico’s. Daar zijn werken op hoogte, vallen en geraakt worden door bewegende voorwerpen belangrijke boosdoeners.

Vrijstelling voor toetsing RI&E

Het gebruik van een erkend branche RI&E-instrument is niet alleen handig als hulpmiddel bij het maken van de RI&E, het kan ook vrijstelling geven voor het laten toetsen van de RI&E. Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Die zijn te vinden op de website van Steunpunt RI&E (rie.nl). Hier kunnen werkgevers ook zien welke RI&E-instrumenten er zijn voor specifieke branches. Organisaties die 25 werknemers of minder in dienst hebben, hoeven de RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige, mits zij een erkend branche-instrument gebruiken. Die zijn te herkennen aan het groene vinkje. Controleer dit dus van tevoren.

Bijlagen bij dit bericht