Site helpt bij nieuwe eisen chemische stoffen

8 januari 2016 | Door redactie

De overheid heeft de site chemischestoffengoedgeregeld.nl gelanceerd. Organisaties die met chemische stoffen werken kunnen hier achterhalen aan welke veiligheidsverplichtingen zij moeten voldoen.

Organisaties kunnen op diverse manieren te maken hebben met chemische stoffen. De stoffen zijn bijvoorbeeld te produceren, te gebruiken, te vervoeren, te importeren en te verhandelen. Zulke activiteiten brengen plichten met zich mee. Op de site ‘Chemische stoffen goed geregeld!’ kunnen organisaties een vragenlijst – toegespitst op hun situatie – doorlopen om te controleren welke stappen zij moeten ondernemen om aan de wet te voldoen.

REACH, CLP en arbowet- en regelgeving

Vereisten voor een veilig gebruik van en omgang met chemische stoffen (tool) liggen vast in de verordeningen REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen) en CLP (Classification, Labelling and Packaging). Daarnaast zijn organisaties gebonden aan arbowet- en -regelgeving. Wie de stappen van de site doorloopt, verzekert zichzelf van een wettelijke basis voor zijn bedrijfsactiviteiten én van een werkomgeving waarin veiligheid voorop staat.

Chemische stoffen uiterlijk in 2018 registreren

Chemischestoffengoedgeregeld.nl is ontwikkeld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De website biedt organisaties de kans om vragen te stellen over de verordeningen REACH en CLP. Daarnaast kunnen zij ook informatie vinden over de REACH-registratie van alle chemische stoffen waar zij veel mee werken. Willen organisaties met de stoffen blijven werken, dan moet de registratie uiterlijk op 31 mei 2018 voltooid zijn.