Stijging ernstige arbeidsongevallen door nadruk op efficiëntie

28 februari 2019 | Door redactie

Meer werknemers raakten in 2018 betrokken bij een ernstig ongeval op de werkvloer. Organisaties meldden 4.368 arbeidsongevallen; een toename van 4% ten opzichte van 4.212 ongevallen in 2017. Het aantal dodelijke slachtoffers steeg van 54 naar 71. Inspectie SZW noemt als oorzaak van deze stijging een nadruk op sneller en efficiënter werken.

De meeste arbeidsongevallen met een dodelijke afloop vonden plaatsen in de bouwsector, vervoer en opslag, en handel en industrie. In kleine organisaties waar minder dan tien werknemers werken, vinden relatief de meeste ongelukken plaats. Per honderdduizend werknemers zijn er in deze kleine organisaties gemiddeld 67 werknemers betrokken bij een arbeidsongeval. Bij middelgrote organisaties (minder dan 250 werknemers) zijn dat 46 werknemers en bij grote organisaties (vanaf 250 werknemers) 11.

Risico’s beschrijven in de RI&E

De meest voorkomende ongelukken op de werkvloer zijn vallen van grote hoogte, geraakt worden door een vallend voorwerp en aanrijdingen. Een werkgever is verplicht om al dit soort risico’s te inventariseren en vast te leggen in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (tools). In het bijbehorende plan van aanpak moet staan welke maatregelen hij treft om de risico’s tegen te gaan. Het gaat hierbij niet alleen om bijvoorbeeld het plaatsen van een steiger op een stevige ondergrond of het gebruik van een valharnas, maar ook om goede voorlichting aan werknemers, zodat zij zich bewust zijn van de risico’s.

Arbeidsongeval melden aan Inspectie SZW

Een werkgever is verplicht om een arbeidsongeval in bepaalde situaties melden (pdf) aan Inspectie SZW. Het gaat om ongevallen die leiden tot:

  • ziekenhuisopname;
  • blijvend letsel;
  • overlijden.

Als pas later blijkt dat een ziekenhuisopname nodig is of dat er blijvend letsel is, moet een werkgever dit alsnog doorgeven aan de inspectie. Dit geldt niet alleen voor eigen werknemers, maar ook voor werknemers die onder het gezag werken van de werkgever. Denk hierbij aan uitzendkrachten en zzp’ers. Een werkgever die een arbeidsongeval niet direct meldt, riskeert een boete. Inspectie SZW kan naar aanleiding van de melding besluiten om een onderzoek in te stellen.