Systematisch risico’s aanpakken met een dynamische RI&E

1 september 2017 | Door redactie

Organisaties zijn verplicht te beschikken over een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Maar wat actueel is, staat niet in de wet. Voorkom dat de RI&E een stoffig document wordt en gebruik het als dynamisch instrument voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

Elke organisatie is volgens de Arbowet verplicht een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en bijbehorend plan van aanpak te hebben. Maar al te vaak belandt de RI&E na het opstellen in een la waar hij ligt te verstoffen. Dat kunt u voorkomen door de RI&E te gebruiken als dynamisch instrument om blijvend te werken aan een gezonde en veilige werkomgeving. Maar hoe doet u dat? Sector Transport en Logistiek ontwikkelde hiervoor een Tipkaart(pdf) die ook bruikbaar is voor MKB-bedrijven uit andere sectoren.

RI&E op agenda werkoverleg zetten

Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden is een continue proces dat nooit af is. De preventiemedewerker kan hiervoor de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) inschakelen. Die kan bij de achterban peilen welke risico’s voor de veiligheid en gezondheid er spelen op de werkvloer en welke oplossingen werknemers daar zelf voor aandragen. Door de RI&E op de agenda van het werkoverleg te zetten, blijft het onderwerp leven.

OR moet instemmen met de RI&E

De OR heeft instemmingsrecht op het gebied van arbeidsomstandigheden (artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden). Als het om de rol van de OR (tool) bij de RI&E gaat, moet de OR instemmen met:

  • Het RI&E-instrument dat uw organisatie wil gebruiken.
  • Het contract met de arbodienstverlener die de RI&E gaat toetsen.
  • De getoetste RI&E en het plan van aanpak.
  • De actualisatie van de RI&E en het plan van aanpak.