SZW vraagt SER gezond en veilig werken te onderzoeken

9 november 2017 | Door redactie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER gevraagd om onderzoek te doen naar gezond en veilig werken. Dit vanwege de veranderende arbeidsmarkt en de gevolgen voor de arbeidsomstandigheden.

De minister van SZW vindt het belangrijk om te onderzoeken wat de gevolgen van de veranderende arbeidsrelaties en veranderende arbeidsmarkt zijn voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Daarom heeft de minister van SZW de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd onderzoek te doen (pdf) naar:

  • de gevolgen van flexibele arbeidsrelaties voor de gezondheid en veiligheid van werknemers;
  • de beschermende werking van de huidige verantwoordelijkheden, taken, rechten en plichten  voor werknemers in flexibele arbeidsrelaties;
  • de positie en de verantwoordelijkheden van werkgever én werknemer in de Arbeidstijdenwet (tools) en Arbeidsomstandighedenwet bij flexibele arbeidsrelaties;
  • eventuele andere ontwikkelingen in arbeidsrelaties die van invloed zijn op gezond en veilig werken en waarmee rekening moet worden gehouden bij het actueel houden van de verantwoordelijkheden, rechten, taken en plichten van werkgevers én werknemers.

Organisaties gaan flexibeler om met werktijden

Organisaties maken steeds meer gebruik van flexwerkers, die de werkprocessen en veiligheidsinstructies moeten leren kennen. Als zij daar geen tijd en gelegenheid voor krijgen, wordt het werk onveiliger. Ook gaan organisaties flexibeler om met werktijden en werkplekken, die wel ingericht moeten zijn op de behoeften van de werknemer. Daarnaast is de toename van het online aanbod van klussen en klusdiensten een reden om de SER in te schakelen. Die moet onderzoeken wat de omvang hiervan is en welke gevolgen dat heeft voor bijvoorbeeld werktijden en arbeidsomstandigheden. In deze situaties is geen vaste relatietussen werkgever en werknemer.