Toets uw eigen organisatie met arbotool

2 februari 2011 | Door redactie

Wilt u weten of uw organisatie wel voldoet aan alle arboregels, dan kunt u gebruikmaken van een digitale tool die de Arbeidsinspectie u aanbiedt. Hiermee krijgt u inzage in het dossier van uw organisatie en kunt u uw eigen organisatie toetsen aan de arboregels.

De Arbeidsinspectie heeft een nobel streven en wil werkgevers de komende jaren bewuster maken van hun arboverplichtingen. De eerste stap is daarbij een praktische tool met de naam
‘mijn Arbeidsinspectie voor bedrijven'. Met deze digitale tool krijgt u niet alleen inzage in het dossier van uw organisatie, maar u kunt ook elektronisch corresponderen met de Arbeidsinspectie. Ook komen er meer (zelftest)instrumenten waarmee u kunt toetsen of uw organisatie aan de regels voldoet. Dat staat in het Handhavingsprogramma 2011-2014 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Arboregels

U moet als bestuurder ervoor zorgen dat uw medewerkers veilig en gezond kunnen werken. De Arbeidsinspectie verplicht u om enkele zaken goed te regelen, waaronder:

  • een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • arbodienstverlening;
  • een preventiemedewerker;
  • bedrijfshulpverlening (BHV).

Met de arbotool kunt u bekijken of uw organisatie voldoende maatregelen neemt om uw medewerkers een veilig en gezonde werkplek te geven en of u bovenstaande zaken op orde heeft.