Toetsing RI&E levert niet altijd gegarandeerd resultaat op

Het is verplicht een RI&E vooraf te laten toetsen door een gecertificeerd deskundige. Toezichthouder Inspectie SZW waarschuwt echter dat een RI&E na goedkeuring niet altijd zonder meer voldoet aan alle eisen.

27 mei 2021 | Door redactie

Inspectie SZW (ISZW) heeft in het rapport ‘Toets de toetser’ onderzocht in hoeverre toetsing van een RI&E (tool) zorgt dat deze volledig aan alle eisen voldoet. Het resultaat valt een beetje tegen. Ook al laat u uw RI&E toetsen door een erkend arbokerndeskundige, dan betekent dit niet per se dat deze daarna gegarandeerd volledig of volledig betrouwbaar is. ISZW schat dat driekwart van de getoetste en ook werkelijk in de praktijk gebruikte RI&E’s onvolledig of niet betrouwbaar is. Het pluspunt is echter wel dat een RI&E na toetsing door een deskundige aanzienlijk aan kwaliteit wint.

Gebruikte methode wordt aangescherpt 

Wel erkent ISZW dat er dus nog veel verbetering mogelijk is als toetsing en eindresultaat beter op elkaar aansluiten. Daarom gaat ISZW de gebruikte toetsingsmethode tegen het licht houden. Verder laat ISZW nog een waarschuwing horen, namelijk dat soms de naam en certificaatnummer van een erkend arbokerndeskundige (tool) worden gekopieerd. Een organisatie denkt dan in zee te zijn gegaan met een betrouwbaar persoon, terwijl het in werkelijkheid een bedrieger is. Goede controle vooraf is dus erg belangrijk. 

Bijlagen bij dit bericht