Toetsing RI&E voortaan via nieuw certificatieschema

28 april 2022 | Door redactie

Er komt een nieuwe persoonscertificering voor drie kerndeskundigen. Deze wijziging heeft gevolgen werkgevers die verplicht zijn de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te laten toetsen. Die toetsing wordt anders ingericht. Naar verwachting gaan de wijzigingen in per 1 juli 2022.

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt dat het Certificatieschema kerndeskundigen wordt gewijzigd. Er wordt een splitsing gemaakt tussen een systeemtoetsing en een scopetoetsing. De eerste beoordeelt of de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) alle wettelijk verplichte onderdelen bevat, de tweede kijkt of alle risico’s juist en afdoende in kaart zijn gebracht. Hiervoor moet de kerndeskundige inhoudelijke kennis hebben van de materie. In het nieuwe Certificatieschema is aangegeven welke kerndeskundige over welke expertise beschikt.   

Vier kerndeskundigen in de Arbowet

De Arbowet noemt vier kerndeskundigen die de werkgever kan inschakelen voor de ondersteuning bij het nakomen van de wettelijke arboverplichtingen. Dit zijn:

Deze kerndeskundigen mogen de RI&E toetsen als zij gecertificeerd zijn. Door de wijziging gaat de procedure van de toetsing veranderen. Het nieuwe schema heeft alleen betrekking op de laatste drie kerndeskundigen.

Toetsing binnen eigen expertise

Tot nu toe kon een gecertificeerde kerndeskundige (tool) die de RI&E heeft opgesteld ook de toetsing verrichten. Dat verandert. Om gecertificeerd te blijven, moeten kerndeskundigen voortaan aantonen dat zij actief zijn in het toetsen en adviseren over de RI&E en dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het schema. Hierdoor moet duidelijker worden waar het advies precies betrekking op heeft. Dit moet voorkomen dat iemand een toetsing verricht van een onderwerp waarover hij geen specifieke kennis heeft. Kerndeskundigen moeten zich dus bezighouden met toetsing binnen de eigen expertise. De publicatie van het nieuwe Certificatieschema is te vinden via Officiële bekenmakingen van Rijksoverheid.nl.