Toetsingsvrijstelling voor de RI&E

1 maart 2013 | Door redactie

De lichtere toets voor de RI&E en de erkenning van cao-erkende instrumenten vervallen per 31 maart 2013. Vanaf 1 april 2013 gebruikt het Steunpunt RI&E nog maar één RI&E-erkenning, namelijk de erkenning met het groene vinkje. Deze erkenning betekent dat u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komt voor toetsingsvrijstelling voor de RI&E. Met zo’n vrijstelling kunt u veel geld besparen.

Vanaf 1 april 2013 gebruikt het Steunpunt RI&E nog maar één RI&E-erkenning, namelijk de erkenning met het groene vinkje. Nu kunnen organisaties ook in aanmerking komen voor een lichte toets van de RI&E. Dit houdt in dat er alleen schriftelijk wordt gecontroleerd of de juiste onderdelen in de RI&E zijn opgenomen. Een bedrijfsbezoek is dan niet verplicht. De instrumenten voor de lichte toets zijn voorzien van een blauw vinkje. Deze regeling vervalt per 31 maart 2013, tegelijk met de regeling voor RI&E-instrumenten met een cao-erkenning. De cao-erkenning leidt onder bepaalde voorwaarden tot een toetsingsvrijstelling. Die toetsingsvrijstelling is vanaf 1 april 2013 alleen nog mogelijk door erkende RI&E-instrumenten met een groen vinkje te gebruiken.

Kies voor het groene vinkje

Of u uw RI&E verplicht moet toetsen, hangt af van het aantal werknemers in uw organisatie en het soort RI&E-instrument dat u gebruikt. Als er in uw bedrijfstak branchespecifieke RI&E-instrumenten zijn ontwikkeld, kan het zijn dat het Steunpunt RI&E deze instrumenten een erkenning heeft gegeven. Deze erkenning is voorzien van een groen vinkje. Zijn er bij u niet meer dan 25 werknemers in dienst en gebruikt u zo’n erkend instrument, dan komt u in aanmerking voor een toetsingsvrijstelling. Uw organisatie moet wel vallen onder de branche waarvoor het instrument is ontwikkeld. De toetsingsvrijstelling kan u een hoop kosten besparen, omdat u geen deskundige in hoeft te huren om de RI&E te toetsen.
De vaktool ‘Opstellen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)’ kan u ondersteunen bij het opstellen van een goede RI&E.