Veel agressie en geweld in ziekenhuizen

19 april 2013 | Door redactie

Werknemers in ziekenhuizen krijgen vaak te maken met agressie en geweld. Het personeel komt meer dan 4.500 keer per jaar in aanraking met verschillende vormen van geweld. Werkgevers zijn verplicht om werknemers te beschermen tegen agressie en geweld. Als arboprofessional kunt u uw werkgever adviseren om maatregelen te nemen om agressie en geweld tegen te gaan.

Het blijkt dat ziekenhuispersoneel ruim 4.500 keer per jaar te maken krijgt met fysiek en verbaal geweld. In meer dan 200 van de gevallen is het geweld zelfs zo ernstig dat de dader een toegangsverbod tot het ziekenhuis krijgt opgelegd. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt het geweld ontoelaatbaar. Ziekenhuizen nemen maatregelen door anti-agressiecursussen aan te bieden aan werknemers en extra beveiliging in te zetten. Ook moet een betere uitleg over wachttijden en behandelingen aan patiënten agressie voorkomen.

Bescherm werknemers tegen agressie en geweld

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om agressie en geweld in hun organisatie tegen te gaan. U kunt als arboprofessional verschillende acties ondernemen:

  • Formuleer beleid over de omgang met agressie en geweld binnen de organisatie en verbind sancties aan overtredingen van dit beleid.
  • Registreer meldingen over agressie en geweld. Pas het arbobeleid en RI&E aan op basis van deze meldingen.
  • Stel een klachtencommissie in.
  • Stel een vertrouwenspersoon aan waar werknemers terecht kunnen als zij te maken krijgen met agressie en geweld.
  • Zorg ervoor uw werknemers hun werkruimte kunnen afsluiten zodat iemand die agressief of gewelddadig is niet naar binnen kan komen.
  • Plaats een alarmsysteem zodat werknemers alarm kunnen slaan als zij te maken krijgen met agressie of geweld.