Veilige machines dankzij NEN-normen en RI&E

11 augustus 2016 | Door redactie

Werknemers die grote machines bedienen, moeten hun werk veilig kunnen doen. In een RI&E kan een werkgever laten zien dat hij maatregelen heeft genomen om veilig werken te bevorderen, bijvoorbeeld door zich aan NEN-normen te houden. Niet alle NEN-normen zijn wettelijk verplicht. Hoe hiermee om te gaan?

Machines die voldoen aan de geldende NEN-normen dragen bij aan veilige arbeidsomstandigheden. Toch kan een werkgever besluiten om zich juist niet aan een NEN-norm te houden. Hij doet er goed aan dit dan wel op te nemen in de RI&E en daarin te onderbouwen waarom hij heeft besloten af te wijken van de norm.  Een norm kan bijvoorbeeld een gele achtergrond bij een rode noodknop voorschrijven, terwijl de werkgever van mening is dat een zwarte achtergrond op zijn gele machine duidelijker is. Het is dan ook belangrijk  dat de gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige die de RI&E goedkeurt, in het bijzonder verstand heeft van machines en veiligheid.

Werkgever kan veiligheid niet garanderen

Het Nederlands Normalisatie-instituut stelde ruim 31.000 normen op, die moeten zorgen voor betere producten, diensten en processen onder andere op het gebied van veiligheid. Het is niet zo dat de werkgever 100% veiligheid kan garanderen. Hij heeft een inspanningsverplichting en uit de RI&E moet blijken dat hij er alles aan heeft gedaan om het werken met machines veilig te maken. Daarom is het raadzaam om de keuze om niet-wettelijk verplichte NEN-normen wel of niet te volgen, toe te lichten in de RI&E. De producent van de machine heeft wel een resultaatverplichting, hij hoort een veilige machine aan te leveren.

Ondernemingsraad kan helpen bij opstellen RI&E

Het opstellen van een RI&E (tool)  is verplicht. Het is een taak voor een preventiemedewerker, die daarvoor de hulp kan inroepen van bijvoorbeeld het hoofd van de bedrijfshulpverlening (BHV). Ook is het nuttig als de ondernemingsraad (OR) deel uitmaakt van het proces (tool), omdat een organisatie de RI&E volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) niet mag invoeren zonder instemming van de OR. Bij een grote verandering, zoals bijvoorbeeld een verhuizing of de aanschaf van een nieuwe machine, moet een organisatie een nieuwe RI&E opstellen.