Versoepeling RI&E-regels officieel

11 maart 2011 | Door redactie

Het zat er al enige tijd aan te komen, maar de wijzigingen in het Arbobesluit zijn nu officieel gepubliceerd. Dit betekent dat voor sommige organisaties de RI&E-regels per 1 april versoepeld worden.

Bestaat uw organisatie uit maximaal 25 medewerkers en gebruikt u een erkend instrument voor de RI&E? Dan hoeft u per 1 april 2011 geen deskundige hulp meer in te schakelen voor de toetsing. Een instrument is erkend als het is aangemeld bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of een door de minister aangewezen instelling. Ook moet het voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het is opgesteld met betrokkenheid van werkgevers- en werknemersverenigingen op ten minste brancheniveau.
  • Het branche-instrument is vooraf getoetst door een deskundige.
  • Het is door de betrokken werkgevers- en werknemersverenigingen gezamenlijk aangemeld.
  • Het heeft na aanmelding een geldigheidsduur van maximaal drie jaar.

 Recht op inzage in de RI&E

Een andere wijziging in het Arbobesluit is dat medewerkers weer recht hebben op inzage in de RI&E. Hiermee wil de overheid de betrokkenheid van medewerkers bij hun veiligheid en gezondheid vergroten.