Vervanging NEN-norm voor veiligheidstekens

12 maart 2015 | Door redactie

De Nederlandse norm voor veiligheidskleuren en -tekens om ongevallen te voorkomen en brand te bestrijden, is onlangs herzien. Deze herziene versie van NEN 3011 is gepubliceerd op 1 maart 2015. In de vernieuwde versie wordt nu ook verwezen naar de internationale norm op dit gebied.

NEN 3011:2015 bevat eisen voor veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in openbare ruimtes. In de norm staan voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor signalering om ongevallen te voorkomen en brand te bestrijden, maar er staat ook informatie in over evacuatie en de gezondheidsgevaren die kunnen ontstaan bij noodgevallen.

Nederlandse NEN-norm vult internationale norm aan

De nieuwe NEN-norm vervangt de versie uit 2004. Daarmee zijn ook de strijdigheden uit NEN 3011:2004 vervangen of er wordt een verwijzing gemaakt naar de internationale norm voor ‘Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens’: NEN-EN-ISO 7010. NEN 3011 bevat dus alleen de symbolen die in Nederland worden gebruikt en (nog) niet in de internationale norm zijn opgenomen. Ook vervangt de nieuwe norm de correctiebladen uit 2004 en de NEN 6088:2002 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden’.

Aanvulling van de internationale norm voor veiligheidstekens

Voorlopig wordt de NEN-EN-ISO 7010 nog aangevuld met internationale veiligheidstekens. Houd de aanvullingsbladen dus goed in de gaten, want zodra die op Europees niveau zijn geaccepteerd, gelden ze ook in Nederland.