Verzekeraar kan weigeren uit te keren bij ontbreken RI&E

22 oktober 2020 | Door redactie

Er is momenteel veel aandacht voor de noodzaak om als organisatie een RI&E op te stellen. Inspectie SZW controleert daar ook strenger op. Maar als er een bedrijfsongeval plaatsvindt en de betreffende organisatie blijkt geen of een onvolledige RI&E te hebben, dan kan de verzekering ook weigeren om uit te keren.

Organisaties die hun RI&E niet op orde hebben, lopen een dubbel financieel risico. Mocht zich een arbeidsongeval voordoen, dan moet de organisatie dat melden. Vervolgens komt de Inspectie SZW langs. Als die constateert dat de organisatie bepaalde risico’s slecht heeft afgedekt of daar te gemakkelijk mee is omgegaan, dan kan de Inspectie een boete geven. Maar als de organisatie daarna de verzekering aan wil spreken, bijvoorbeeld omdat de werknemer een claim heeft neergelegd, kan daar ook nog een lelijke financiële tegenvaller uit volgen. Als blijkt dat de organisatie geen of een onvolledige RI&E (toolbox) had, kan de verzekering weigeren uit te keren.

Verhoogd eigen risico

Een verzekeringsmaatschappij kan in haar voorwaarden hebben opgenomen dat een werkgever een actuele RI&E hoort te hebben, die ook wordt nageleefd. Als de werkgever die niet heeft, of niet kan bewijzen dat er op de gewenste manier mee wordt gewerkt, kan de verzekeraar besluiten slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet uit te keren. Dat geldt voor aansprakelijkheid, maar het kan ook een rol spelen bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid (tool). De verzekeraar kan in de algemene voorwaarden een verhoogd eigen risico opnemen als iemand uitvalt met klachten die wél in de RI&E staan, terwijl de oplossingen uit het plan van aanpak niet worden gebruikt.

Bijlagen bij dit bericht