Voorkomen van verzuim begint bij actuele RI&E

2 maart 2018 | Door redactie

Van 11 tot 15 juni 2018 vindt de voor de vierde keer de Week van de RI&E plaats. Werkgevers zijn verplicht risico’s voor de gezondheid en veiligheid van werknemers in kaart te brengen in een RI&E. Ook moeten zij maatregelen nemen om de risico’s weg te nemen. Een goede RI&E kan verzuim voorkomen.

Tijdens de Week van de RI&E delen brancheorganisaties, arbodiensten, re-integratiebedrijven en andere partijen die zich bezighouden met arbo  hun ervaringen met het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (tool). Met praktijkvoorbeelden laten zij werkgevers zien wat het belang is van een actuele en volledige RI&E en het bijbehorend plan van aanpak. Daarin staan de maatregelen die de werkgever moet nemen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. De Week van de RI&E vindt plaats van 11 juni tot 15 juni 2018. Het thema is ‘Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E’.

Kosten en baten van de RI&E berekenen

Volgens artikel 3 van de Arbowet is elke werkgever verplicht een RI&E te hebben. Uit Arbo in Bedrijf 2016 (pdf) blijkt dat 45% van de werkgevers in Nederland een RI&E heeft. Het zijn vooral kleinere organisaties die niet beschikken over een actuele RI&E. Werkgevers weten vaak niet waar te beginnen en zien de RI&E vooral als kostenpost. Het in kaart brengen van de risico’s van de werkzaamheden, kan echter ziekteverzuim en arbeidsongevallen voorkomen en dat bespaart kosten. Steunpunt RI&E maakte een filmpje dat de kosten en baten van de RI&E in beeld brengt.

Bekijk hier het filmpje :