Werken aan ‘gezond en veilig werken’-cultuur met tools SZW

21 december 2017 | Door redactie

Werkgevers, arboprofessionals en werknemers kunnen via nieuwe tools aan de slag met het bevorderen van een cultuur van gezond en veilig werken. Inspectie SZW en de directie Gezond en veilig werken van het ministerie van SZW ontwikkelden hiervoor een toolbox.

Bij arbeidsongevallen speelt onveilig gedrag vaak een rol. Het opvolgen van regels en instructies is niet voldoende; werknemers moeten zich ook bewust zijn van wat veilig gedrag inhoudt. Inspectie SZW en de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW riepen in 2017 het project Gezond- en veiligheidscultuur in het leven. Binnen dit project is onderzocht hoe werkgevers, werknemers, Inspectie en beleidsregels een cultuur van gezond en veilig werken kunnen bevorderen. Dit heeft geleid tot een toolbox met instrumenten, voorbeelden en inzichten.

Meer aandacht voor preventieve maatregelen

Het ministerie van SZW heeft de SER onlangs gevraagd om onderzoek te verrichten naar gezond en veilig werken vanwege de veranderende arbeidsmarkt, die gevolgen heeft voor de arbeidsomstandigheden. Bovendien gaf Inspectie SZW eerder dit jaar al een signaal af over veilig en gezond werken. De Inspectie gaf aan dat werkgevers er goed aan doen om meer aandacht te besteden aan preventieve maatregelen. Dat kunnen werkgevers bijvoorbeeld doen met behulp van de Scan veilig gedrag uit de toolbox, die een aantal verbeterpunten genereert.