Werkgever moet actuele RI&E en plan van aanpak hebben

21 mei 2019 | Door redactie

Werkgevers zijn verplicht de risico’s die werknemers lopen tijdens hun werk in kaart te brengen. Dat moet in de risico-inventarisatie en -evaluatie, afgekort de RI&E. De plicht een RI&E te maken, staat in de Arbowet en is dus niet vrijblijvend.

In artikel 3 van de Arbowet staat dat elke werkgever moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Die kunnen tijdens hun werk in aanraking komen met ongezonde en onveilige arbeidsomstandigheden. Om werknemers daartegen te beschermen moet elke werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maken. Daarin staan de risico’s waaraan werknemers blootgesteld worden tijdens hun werk. De werkgever moet deze risico’s inventariseren en een plan van aanpak maken met maatregelen om de risico’s weg te nemen.

RI&E moet actueel zijn

De verplichting voor werkgevers om een RI&E te maken staat in artikel 5 van de Arbowet. Het artikel geeft algemene richtlijnen. Zo staat er dat de werkgever moet beschikken over een actuele RI&E. In de wet staat niet wat actueel is en hoe vaak een werkgever een RI&E moet maken. Het doel van de RI&E is het wegnemen en beperken van de risico’s die werknemers lopen.  Door de risico’s te inventariseren en te evalueren, kan de werkgever concrete maatregelen opstellen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De RI&E is ook een startpunt voor het arbo- en verzuimbeleid.

Maken RI&E is maatwerk

De Arbowet geeft alleen globaal aan hoe de RI&E eruit moet zien. Verder laat de wet veel zaken open. Dat komt doordat het soort organisatie en werk bepalen welke arbeidsrisico’s er spelen. Iedere branche of organisatie is tenslotte verschillend. Een secretaresse loopt bijvoorbeeld minder en andere risico’s dan een laborante. En in een kantooromgeving spelen andere risico’s dan op een bouwplaats of in een ziekenhuis. Daarom biedt de Arbowet ruimte voor een aanpak ‘op maat’. Elke organisatie of branche bepaalt in principe zelf welke maatregelen er nodig zijn om de werknemers optimaal te beschermen.

Meer informatie over het opstellen van een RI&E vindt u in de toolbox Maak snel en eenvoudig een RI&E.