Werkgever moet werknemers voorlichten over arbeidsrisico's

23 november 2018 | Door redactie

Werknemers moeten weten wat de risico’s zijn van hun werk en wat zij kunnen doen om deze risico’s te beperken. De werkgever moet de werknemers hier voorlichting en instructie over geven. Ook moet hij erop toezien dat de werknemers de instructies en voorschriften naleven.

Een werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers. De risico’s van het werk moet hij opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In het bijbehorende plan van aanpak (tool) beschrijft hij de maatregelen die hij neemt om die risico’s te beperken. Alle werknemers moeten de RI&E kunnen inzien.

Voorlichting en instructie toegesneden op werknemer

De werkgever moet ervoor zorgen dat de voorlichting en de instructies over risico’s en maatregelen ‘doeltreffend’ zijn  (artikel 8, lid 1 Arbowet). Dit betekent dat de inhoud van de voorlichting en instructies moet zijn afgestemd op de kennis en ervaring van de werknemers. Ook moeten de instructies toegespitst zijn op de taken die de werknemer uitoefent. Bepaalt de werkgever in de RI&E dat werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruiken, dan moeten de werknemers uitleg krijgen over het correct gebruik van de beschermingsmiddelen. De werkgever moet kunnen aantonen dat hij de werknemers voorlichting heeft gegeven, bijvoorbeeld door dit te documenteren in de personeelsdossiers.

Informeren over deskundige bijstand en bedrijfshulpverlening

Naast voorlichting over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van het werk moet de werkgever ook voorlichting geven aan werknemers over hoe de bedrijfshulpverlening en de ‘deskundige bijstand’ zijn georganiseerd. Met deskundige bijstand wordt bedoeld: de preventiemedewerker, de bedrijfsarts en de arbodienst. Niet alleen moet de werkgever de werknemers informeren over wat de bedrijfshulpverlening en de deskundige bijstand voor ze kan betekenen maar ook over hoe ze er toegang toe kunnen krijgen.