Wie mag de preventiemedewerker aanwijzen?

29 januari 2014 | Door redactie

Volgens vakbonden FNV en CNV en vakcentrale MHP is het beter als werknemers zelf een preventiemedewerker mogen aanwijzen. Op dit moment is de werkgever daarvoor verantwoordelijk. Door deze keuze aan de werknemers over te laten, zou er meer betrokkenheid bij het arbobeleid komen, meent de vakbeweging.

Vakbonden FNV en CNV en vakcentrale MHP vinden dat medewerkers meer inspraak moeten krijgen in het arbobeleid. Ze willen dat werknemers de preventiemedewerker zelf kunnen uitkiezen in plaats van dat de werkgever deze aanwijst. Iedere werkgever in Nederland is verplicht om een preventiemedewerker te hebben. In kleinere organisaties (met 25 werknemers of minder) mag de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. Volgens de vakbeweging leidt dat er in de praktijk vaak toe dat de preventiemedewerker alleen ‘op papier’ bestaat. Hierdoor lopen medewerkers veiligheidsrisico’s en wordt er te weinig aan preventie van arbeidsongevallen gedaan, menen FNV, CNV en MHP.

Werknemersvertegenwoordiging in arbobeleid

Een preventiemedewerker die door het personeel wordt aangewezen, geeft medewerkers meer invloed. Ze kunnen immers zelf in actie komen als ze vinden dat de veiligheid in het geding is of de arbeidsomstandigheden beter kunnen. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van de werkgever. Volgens de vakbeweging sluit dit ook meer aan op de Europese kaderrichtlijn voor veiligheid en gezondheid op het werk. Daarin staat dat een vertegenwoordiger van de werknemers belast moet zijn met het garanderen van de veiligheid en gezondheid van het personeel.

Instrumenten voor veilig en gezond werken

Hoe zit het met de veiligheidscultuur in uw organisatie? Geeft uw preventiemedewerker in de praktijk invulling aan zijn taken? Om een idee te krijgen van mogelijke instrumenten om veilig en gezond werken te stimuleren, kunt u de brochure ‘Actieplan Arbeidsveiligheid’ (pdf) bekijken. Hierin zijn diverse hulpmiddelen voor verschillende sectoren op een rijtje gezet. Mogelijk kunt u bij die initiatieven aansluiten of zich laten inspireren door de maatregelen die andere werkgevers hebben getroffen.