Zelf checken of deskundige toetsing RI&E gecertificeerd is

8 mei 2018 | Door redactie

Heeft uw organisatie eenmaal een RI&E opgesteld en bijbehorend plan van aanpak, dan moet deze nog getoetst worden door een gecertificeerde kerndeskundige. Welke u moet kiezen, hangt af van de risico’s die in uw organisatie spelen.

Werkgevers die verplicht zijn de RI&E (tools) te laten toetsen, moeten dit laten doen door een gecertificeerde arbodeskundige (tool). Dat is altijd een van de vier kerndeskundigen zoals die vermeld zijn in de Arbowet: de geregistreerde bedrijfsarts of de gecertificeerde arbeid- & organisatiedeskundige, arbeidshygiënist en veiligheidskundige. Deze deskundigen kunnen werkzaam zijn bij een arbodienst, maar ook als zelfstandige gevestigd zijn. De werkgever moet in ieder geval altijd zelf controleren of de partij die de toetsing uitvoert, ook echt gecertificeerd is. Ook al is de arbodienst gecertificeerd, dan nog moet de werkgever de deskundigen checken. 

Risico bepaalt keuze kerndeskundigen

Welke van de vier kerndeskundigen kan uw RI&E nu het beste toetsen? Dat ligt aan de risico’s die voorkomen in uw organisatie. Voor werken met gevaarlijke stoffen (tool) moet u bij de arbeidshygiënist zijn en voor het verzuimbeleid (tool) bij de bedrijfsarts. Bevinden de risico’s die werknemers lopen zich in dezelfde sfeer, kan kiest u natuurlijk de deskundige die hierin gespecialiseerd is. Heeft u te maken met uiteenlopende risico’s, bijvoorbeeld zowel blootstelling aan gevaarlijke stoffen als werkdruk, dan kunt u de toetsing door verschillende deskundigen laten uitvoeren.

Register van gecertificeerde deskundigen

De kerndeskundigen staan genoemd in artikel 2.7 van het Arbobesluit.  Gecertificeerde arbodiensten staan in een lijst van externe en interne arbodiensten op sbca.nl. Dat is de website van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten. Deze beheert een register van gecertificeerde arbodiensten. Gecertificeerde kerndeskundigen staan in het register van Hobéon SKO (Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist en Arbeids- & Organisatiedeskundige), van DNV GL(Hoger Veiligheidskundige) en in het BIG-register (geregistreerde bedrijfsartsen). Werkgevers die een zelfstandige arbodienstverlener zoeken, kunnen hier kijken of de deskundige van hun keuze over de juiste papieren beschikt.