Zorg voor een volledige RI&E

2 december 2011 | Door redactie

U heeft de verantwoordelijkheid om uw organisatie zo veilig mogelijk te maken. Dit betekent dat u de risico’s in uw organisatie goed moet inventariseren en evalueren. Daarnaast moet u voor sommige werkzaamheden extra toezicht houden op jongere werknemers. Het is belangrijk om u aan deze zorgplicht te houden, anders loopt u het risico op een fikse boete van de Arbeidsinspectie. Dit bleek onlangs uit een rechtszaak in Leeuwarden.

In de zaak viel een 16-jarige stagiair van een vorkheftruck doordat hij deze gebruikte als een opstapje om in een emballagekist te komen. De stagiair liep hierbij letsel op en werd opgenomen in het ziekenhuis. De Arbeidsinspectie legde vervolgens een boete op aan de werkgever van € 10.800 vanwege een overtreding van de Arbowet. De inspecteur vond namelijk dat de werkgever de risico’s van de werkzaamheden van de stagiair onvoldoende had geïnventariseerd en geëvalueerd. De werkgever ging hiertegen in verweer en gaf aan dat het ongeval hem niet kon worden aangerekend. De stagiair was namelijk een gediplomeerd vorkheftruckchauffeur en zou dus op de hoogte moeten zijn van de regel dat een vorkheftruck nooit als trapje mag worden gebruikt.

Alleen onder toezicht vorkheftruck gebruiken

De rechter stelde de Arbeidsinspectie in het gelijk. De werkgever had de risico’s van de werkzaamheden van de stagiair beter in kaart moeten brengen en op grond daarvan maatregelen moeten nemen. Daarnaast had de stagiair alleen onder toezicht de werkzaamheden op de vorkheftruck mogen verrichten. Werknemers tussen de 16 en 18 jaar mogen namelijk alleen onder deskundige begeleiding werkzaamheden op een vorkheftruck uitvoeren. De werkgever moest de boete dus gewoon betalen.
Rechtbank Leeuwarden, 8 september 2011, LJN: BT6565