Maak snel en eenvoudig een RI&E

Iedere werkgever moet verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. Daar komt best veel bij kijken. Deze toolbox helpt u bij het maken van een RI&E die voldoet aan alle eisen.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Maak snel en eenvoudig een RI&E

  Regel in 8 stappen een veilige werkomgeving

  Iedere werkgever moet verplicht een risico-inventarisatie en - evaluatie (RI&E) hebben. En dat is nog niet zo eenvoudig vanwege de vele regels die daarbij gelden. Deze toolbox helpt u snel en eenvoudig een RI&E te maken die voldoet aan alle eisen.

 • 2

  Wat is het nut en de noodzaak van de RI&E?

  Werkgever moet actuele RI&E en plan van aanpak hebben

  Nieuws Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 21-05-2019

  Werkgevers zijn verplicht de risico’s die werknemers lopen tijdens hun werk in kaart te brengen. Dat moet in de risico-inventarisatie en -evaluatie, afgekort de RI&E. De plicht een RI&E te maken, staat in de Arbowet en is dus niet vrijblijvend.


  Arbeidsomstandigheden door arbocatalogus verbeterd

  Nieuws Arbocatalogus Publicatiedatum: 21-07-2020

  Soms vragen werkgevers zich af waarom ze nog een arbocatalogus zouden moeten gebruiken als ze ook al een risico-inventarisatie en -evaluatie is. Natuurlijk mag een werkgever afwijken, maar hij moet wel minimaal dezelfde bescherming bieden.


  De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

  Verdiepingsartikel Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 10-09-2020

  Werknemers mogen niet ziek worden van hun werk of van de omstandigheden waarin ze hun werk moeten doen. Daarom is elke werkgever in Nederland verplicht de risico’s die werknemers op hun werk lopen, in kaart te brengen. Volgens artikel 5 lid 1 van de Arbowet moet elke werkgever beschikken over een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een bijbehorend plan van aanpak. Inspectie SZW controleert of uw organisatie hierover beschikt.


  Hoe hoog is de boete als de RI&E ontbreekt?

  Nieuws Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 26-08-2021

  Inspectie SZW is de partij die de naleving van Arbowetgeving controleert. Zij mag boetes opleggen als organisaties daarbij in gebreke blijven. Ook voor het ontbreken van een RI&E en het bijbehorende plan van aanpak kan de Inspectie een boete geven.


  RI&E opstellen

  Infographic Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 30-07-2019

  Organisaties zijn verplicht een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin staan alle risico's die werknemers lopen bij het uitvoeren van hun werk en de concrete maatregelen om die risico's te verkleinen of weg te nemen.


  Moeten we voor onze vrijwilligers ook een RI&E maken?

  Vraag & Antwoord Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 10-09-2020

  Vrijwilligers zijn een belangrijk onderdeel van onze organisatie. Moeten we voor de vrijwilligers ook een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maken?


  Voldoet een werkgever met een coronaprotocol aan zijn zorgplicht?

  Vraag & Antwoord Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 10-09-2020

  We hebben een coronaprotocol waarin uitgebreid beschreven staat welke maatregelen we hebben genomen om onze medewerkers te beschermen tegen besmetting met COVID-19. Hebben we hiermee voldoende aan onze zorgplicht als werkgever voldaan?


  Coronaprotocol voor de kantooromgeving

  Tool Corona-advies Publicatiedatum: 11-09-2020

  Gebruik dit kant-en-klare protocol zodat de afspraken op de werkvloer duidelijk zijn voor werknemers, maar ook voor externe bezoekers.


  Voorbeeld RI&E voor kantoren met plan van aanpak

  Tool Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 18-09-2020

  Deze ingevulde risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) geeft u snel een indruk hoe de RI&E voor kantoren er uiteindelijk uit kan zien.


 • 3

  Welke partijen spelen een rol bij de RI&E?

  Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden beginnen bij de RI&E en de OR

  Verdiepingsartikel Instemmingsrecht Publicatiedatum: 04-08-2020

  Uw bestuurder moet zorgen dat alle werknemers gezond en veilig kunnen werken (artikel 3, lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet). Eén van de instrumenten die de bestuurder moet inzetten om aan deze zorgplicht te voldoen, is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bij de RI&E hoort een plan van aanpak. Bij beide documenten speelt de OR een belangrijke rol.


  De rol van werknemers bij de RI&E

  Tool Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 14-09-2020

  Gebruik de checklist om te checken of u aan alle rechten en plichten van de werknemers bij de RI&E hebt gedacht.


  Welke rol spelen de bedrijfsarts en de arbodienst bij de RI&E?

  Vraag & Antwoord Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 14-02-2020

  In onze organisatie zijn we een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aan het maken. Welke rol heeft de bedrijfsarts hierbij? En de arbodienst?


  Welke rol heeft de preventiemedewerker bij de RI&E?

  Vraag & Antwoord Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 14-02-2020

  We hebben in onze organisatie de wettelijk verplichte preventiemedewerker aangesteld. Welke rol heeft de preventiemedewerker bij het opstellen en handhaven van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?


  Inspectie SZW en de RI&E

  Infographic Inspectie SZW Publicatiedatum: 14-05-2020

  De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt regelmatig onaangekondigd op bezoek bij bedrijven. Een van de controlepunten is of de arbozorgregels goed worden nageleefd. Hoe gaat dat in zijn werk?


  Goed voorbereid op een controle door Inspectie SZW

  Nieuws Inspectie SZW Publicatiedatum: 05-11-2019

  Hoewel het steeds beter gaat met de naleving van de Arbowet door werkgevers heeft nog steeds 49% van de organisaties geen actuele en volledige RI&E. Met de Basisinspectiemodule Arbozorg kunnen werkgevers zelf nagaan of zij bij een controle aan alle eisen voldoen.


 • 4

  Breng de risico's in kaart

  Bedrijfsrisico’s inventariseren door een bedrijfsrondgang

  Tool Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 08-08-2019

  Dit stappenplan helpt u om tijdens een bedrijfsrondgang voor de RI&E met een systematische aanpak de risico's inzichtelijk te krijgen


  Risico-inventarisatie bedrijfsrisico’s

  Tool Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 06-08-2019

  Met dit kant-en-klare schema maakt u een duidelijk overzicht van al uw bedrijfsrisico's voor de RI&E


  Branchespecifieke RI&E goede basis voor eigen RI&E

  Nieuws Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 22-09-2020

  In Nederland bestaat de verplichting om een RI&E op te stellen. Vooral mkb-bedrijven vinden dat lastig en voldoen daarom vaak niet aan dit voorschrift. Branches kennen echter voor de aangesloten organisaties vergelijkbare risico’s en daarom is een branche-RI&E meestal een goed vertrekpunt voor het opstellen van de eigen RI&E.


  Aanvullende RI&E (ARIE) bij gevaarlijke stoffen

  Tool Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 11-09-2020

  Met dit stappenplan ziet u wanneer uw organisatie een ARIE moet hebben en welke acties u daarvoor moet ondernemen.


  Risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen voor de ARIE

  Tool Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 14-09-2020

  Gebruik dit formulier om vast te stellen welke gevaarlijke stoffen in uw organisatie aanwezig zijn zodat u die op kunt nemen in de ARIE.


  Bijzondere categorieën werknemers in de RI&E

  Tool Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 14-09-2020

  Gebruik dit formulier om de risico’s en maatregelen voor bijzondere werknemers op te nemen in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)


 • 5

  Orden, classificeer en evalueer risico's

  Ordenen en classificeren van bedrijfsrisico’s voor de RI&E

  Tool Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 28-09-2020

  Gebruik dit formulier om de risico’s voor de RI&E te ordenen en daarna te classificeren en te evalueren.


 • 6

  Maak een plan van aanpak

  Plan van aanpak RI&E

  Tool Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 14-09-2020

  Dit kant-en-klare schema hoeft u alleen maar in te vullen om tot een goed plan van aanpak te komen. Voeg dit plan van aanpak toe aan uw RI&E


 • 7

  Laat uw RI&E toetsen

  Wanneer de RI&E toetsen?

  Infographic Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 29-09-2020

  Nadat u de risico’s in uw organisatie geïnventariseerd en geëvalueerd heeft en een plan van aanpak heeft gemaakt, is het zaak uw risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) te laten toetsen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst of kerndeskundige getoetst wordt.


  Wat houdt de toetsing van de RI&E in?

  Vraag & Antwoord Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 15-09-2020

  Wij hebben een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld die we moeten laten toetsen. Wat houdt de toetsing van de RI&E in en waar moeten we rekening mee houden?


  De toetsingsvrijstelling RI&E: welke medewerkers tellen mee?

  Vraag & Antwoord Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 15-09-2020

  Wij vragen ons af of we onze risico-inventarisatie en - evaluatie (RI&E) moeten laten toetsen. We struikelen vooral over het vaststellen van het aantal medewerkers. Hoe wordt het aantal werknemers bepaald voor het criterum van maximaal 25 werknemers voor een toetsingsvrijstelling?


  Wie moet de toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) doen?

  Vraag & Antwoord Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 15-09-2020

  Binnen onze organisatie hebben we een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld die we nu moeten laten toetsen. Wie kunnen we voor de toetsing inschakelen?


 • 8

  Voer de RI&E uit

  Wie voert de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit?

  Vraag & Antwoord Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 15-09-2020

  Onze risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is opgesteld, getoetst en we hebben instemming van de ondernemingsraad (OR). We kunnen dus aan de slag met de uitvoering van de maatregelen uit de RI&E. Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?


 • 9

  Houd de RI&E actueel

  Wanneer moeten we de RI&E actualiseren en opnieuw laten toetsen?

  Vraag & Antwoord Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 15-09-2020

  Het was even flink wat werk, maar onze organisatie heeft een getoetste, goedgekeurde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Natuurlijk is een RI&E geen statisch document. Wanneer moeten we de RI&E actualiseren en opnieuw laten toetsen?


  Hoe signaleren we snel nieuwe risico's en gevaren binnen onze organisatie?

  Vraag & Antwoord Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 18-09-2020

  Onze organisatie heeft hard gewerkt aan een goede, degelijke risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hoe kunnen we regelen dat we nieuwe risico's en gevaren snel ontdekken?