Bijzondere categorieën werknemers in de RI&E

Formulier

MS Word 68.56 kb

14-09-2020

Download de tool
Gebruik dit formulier om de risico’s en maatregelen voor bijzondere werknemers op te nemen in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Volgens de arbowet- en regelgeving moet de werkgever bijzondere categorieën werknemers extra goed beschermen. De risico’s die deze groepen werknemers lopen, moet hij dan ook opnemen in de RI&E.

Ook moet hij maatregelen nemen om deze risico’s weg te nemen of te beperken in het plan van aanpak. Meestal komt bij het opstellen van de gewone RI&E naar voren of er kwetsbare werknemers in de organisatie werken.

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.